Всички обяви

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Как да публикувам обява за работа в JobSpace.bg? Публикуването на обява за работа на сайта минава през няколко последователни стъпки. Тяхната цел е да осигурят списването на обяви за работа, които ...  
още ›
Бюра по труда София Списък с адреси и телефони на Бюрата по труда - София ...  
още ›
Кодекс на труда - Агенция по заетостта - Закони и наредби По надолу публикуваме списък със закони и наредби, регламентиращи условията на труд. Линковете отварят директно документа със съответната наредба ...  
още ›
Собствен бранд при подготвяне на CV / автобиография - част 2 В първата част от тази тема - създаване на собствен бранд, когато подготвяме CV разгледахме основните похвати: ...  
още ›

Проучване на Job Space за нагласите на работодателите за пазара на труда в България през 2011 година


От началото на октомври 2010 година до края на януари 2011 година, Job Space проведе анонимна анкета сред 370 мениджъри на фирми и мениджъри по човешки ресурси от различни сфери на дейност, представители на работодателите и 4120 човека в работоспособна възраст от цялата страна. Проучването има за цел да установи нагласите на работодателите и търсещите работа за пазара на труда в България през 2011 година. Ето и резултатите от проучването сред работодателите:

 
От проучването стана ясно, че основният канал за набиране на кадри си остават сайтовете за работа. 92% от работодателите набират персонал чрез обяви за работа, 30% разчитат на CV бази данни и едва 16% от тях използват агенции за подбор на персонал. 22% от работодателите са посочили " Друго", като основно визират лични контакти и препоръки от служителите си при търсене на нови хора. 63% от работодателите попълнили този въпрос, използват повече от един от посочените канали за търсене на персонал.
 

 

Оптимистични са плановете на работодателите за назначаване на нови служители в първата половина на 2011 година. 71% от тях планират назначения в първата половина на 2011г., едва 18% от работодателите не планират назначения. Това е с 8% по-малка стойност от проведената от Job Space през 2009 година анкета, когато на същия въпрос 26% от работодателите не планираха нови назначения за първите 6 месеца на 2010г. Ето линк към резултатите от проведената през 2009г. анкета.

 

 

Работодателите продължават да търсят най-вече квалифицирани работници, служители на средно управленско ниво и експертен персонал без ръководни функции. Забелязва се 3% спад в търсенето на хора за висше управленско ниво и 4% спад в търсенето на хора на средно управленско ниво спрямо проучването на Job Space от края на 2009г., но има ръст с 31% в търсенето на експертен персонал без ръководни функции. Ето линк към резултатите от проведената през 2009г. анкета.

 

 

Усеща се развитие в пазара на труда и от предвижданите от работодателите бюджети за подбор на персонал за 2011 година. Има 16% ръст в предвижданите бюджети за платени обяви в сайтове за работа, 6% ръст в предвижданите бюджети за реклами и обяви в печатни издания и 16% ръст в предвижданите бюджети за агенции за подбор на персонал спрямо показателите от проучването на Job Space от края на 2009г. Освен това се забелязва сериозен спад от 14% на работодателите, които не предвиждат бюджети за подбор на персонал.

 

 

Въпреки добрите показатели от предходните въпроси, 58% от работодателите смятат, че икономиката в България през 2011 година, едва ли ще има сериозни промени от сегашното равнище. 19% от отговорилите са песимисти и считат, че ситуацията ще се влоши, едва 17%, очакват подобрение на икономиката. Подобно е съотношението на процентите, на същия въпрос и при търсещите работа. Те също смятат, че няма да има сериозни промени в развитието на икономиката на България през 2011г. Отговорите на търсещите работа можете да проследите тук.

 

 

43% от работодателите участвали в проучването сочат като най-значимо последствие от финансовата криза – отрезвяване на пазара на труда по отношение на квалификация и ниво на заплащане на служителите, а 38% от тях посочват – повишената безработица. По друг начин виждат последствията търсещите работа. За тях най-значимото последствие от финансовата криза е повишената безработица (54%), следвано от понижаване на нивото на заплатите ( 30% ). Едва 10% от търсещите работа, участвали в проучването, сочат урегулиране на пазара на труда по отношение квалификация и ниво на заплащане на служителите като последствие от финансовата криза. Резултатите от анкетата на търсещите работа можете да разгледате тук.

 

 

На въпроса как ще се променят заплатите през 2011 година, 65% от работодателите смятат, че заплатите ще останат на същото равнище, 24% считат, че заплатите ще се повишат в границите от 5% до 10%, а 11% смятат, че заплатите ще намалеят в границите от 15% до 30%. При търсещите работа прогнозите са по-песимистични: 67% от търсещите работа сочат, че заплатите ще останат на същото равнище, 21% сочат, че заплатите ще намалеят в границите от 10% до 50%, а едва 12% считат, че заплатите ще се повишат и то в границите от 5% до 30%. Резултатите от анкетата на търсещите работа можете да разгледате тук.

 

 

Размерът на компаниите взели участие в проучването е както следва:

 

 

От общо 370 участвали в проучването компании, 59% от тях са изцяло български фирми, 27% са изцяло чужди и 14% съвместно предприятие.

 

 

61% от работодателите участвали в проучването оперират основно на българския пазар, а 39% основно оперират на международни пазари.

 

 

Разпределението на работодателите по сфера на работа:

 

 

Разпределението на работодателите участвали в анкетата по градове:

 


ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВХОД

рекламно поле


анкетна форма

Мислите ли, че сертификат за добър резултат от тест за интелигентност или личностен тест ще ви помогне да си намерите по-лесно работа?

резултати