Всички обяви

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Проверка на здравноосигурителен статус и социално осигуряване В следващите редове публикуваме полезни връзки за проверка на здравноосигурителния статус, както и за справка за социално осигуряване.   Здравн ...  
още ›
Здравноосигурителният статус се формира по нови правила За да се избегнат опитите за ползване на здравноосигурителни права без подадени декларации и заявления от осигурителите и самоосигуряващите се ли ...  
още ›
ОТКРИЙ СВОЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА – БЕЗ ГРАНИЦИ! Изложение „Образование без граници” и кариерният форум „Образование и кариера“, ще се открият на 15 март 2019 г. в сградата на ...  
още ›
Създаване на бранд при подготвяне на CV / автобиография Създаването на CV / автобиография в дни на засилваща се конкуренция на пазара на труда е голямо предизвикателство. Автобиографията и мотивационното пи ...  
още ›

Кодекс на труда - Агенция по заетостта - Закони и наредби


По надолу публикуваме списък със закони и наредби, регламентиращи условията на труд. Линковете отварят директно документа със съответната наредба или закон, която можете да свалите на компютъра си.

 

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Закон за социално осигуряване

Закон за насърчаване на заетостта

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за здравното осигуряване


Агенцията по заетостта е натоварена от министъра на труда и социалната политика за реализирането на държавната политика по насърчаване на заетостта. Агенцията по заетостта изпълява своята дейност в рамките на Кодекса на труда и Закона за насърчаване на заетостта и други нормативни актове.

 

Основните задачи пред Агенцията по заетостта са:

 

- регистриране на лицата,които активно търсят работа и на свободните работни места;
- осигурява посреднически услуги по отношение на заетостта;
- участва в съвместни инициативи с работодателите и общините в областта на трудовите отношения;
- разработва и реализира мерки за стимулиране на заетостта,насочени към определени групи безработни лица;
- осъществяване на обучения (повишаване на квалификацията и мотивацията) на безработни и заети лица;
- извършва посредническа дейност по намиране на работа на българи в чужбина и на чужденци в България;
- прогнозиране и анализиране на промените в пазара на труда в страната.


ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВХОД

рекламно поле


анкетна форма

Мислите ли, че сертификат за добър резултат от тест за интелигентност или личностен тест ще ви помогне да си намерите по-лесно работа?

резултати