Всички обяви

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Как да публикувам обява за работа в JobSpace.bg? Публикуването на обява за работа на сайта минава през няколко последователни стъпки. Тяхната цел е да осигурят списването на обяви за работа, които ...  
още ›
Близо двойно по-скъпо възстановяване на здравноосигурителни права през 2016г. След 1 януари 2016 г. прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите ще се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигур ...  
още ›
Собствен бранд при подготвяне на CV / автобиография - част 2 В първата част от тази тема - създаване на собствен бранд, когато подготвяме CV разгледахме основните похвати: ...  
още ›
Здравноосигурителният статус се формира по нови правила За да се избегнат опитите за ползване на здравноосигурителни права без подадени декларации и заявления от осигурителите и самоосигуряващите се ли ...  
още ›

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА” 2011


От 1 юни стартира Процедура по програма „Старт на кариерата” 2011, която се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост. До 28.06.2011 г. в дирекции Бюро по труда ще се приемат документи на младежите с висше образование, като условие за участие е притежаваното образование и квалификация на кандидатите да съответстват на заявените работни места.


І. НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА
 

След завършване на своето образование младите хора се включват на пазара на труда, като в повечето случаи нямат трудов опит по придобитата специалност. Често им липсват необходимата информация и контакти за устройване на работа. В редица случаи работодателите отказват да ги наемат на работа, защото им липсва трудов стаж и съответно подходящи професионални компетенции и необходими трудови навици. Същевременно са усвоили най-новото в областта на придобитата от тях професия, но не могат да го приложат.


ІІ. ОБЕКТ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА
 

Програмата се реализира в два компонента.
 

Обект на Компонент 1 са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”. Условие за участие е притежаваното образование и квалификация на кандидатите да съответстват на заявените работни места.
 

Работните места могат да бъдат в централните ведомства (министерства и второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити), областите и общински администрации. Те се обявяват с процедура за кандидатстване, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика.
 

Обект на Компонент 2 са младежи до 24 г. завършили професионално образование през последните 24 месеца, без трудов стаж по професията, по която са придобили квалификация, и регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”.
 

По Компонент 1:
След подбор въз основа на утвърдени от министъра на труда и социалната политика критерии и провеждане на интервю от работодатели, регистрираните в дирекциите “Бюро по труда” безработни младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 9 месеца.
 

По Компонент 2:
Младежите ще бъдат назначавани по трудово правоотношение за срок от 6 месеца.


ІII. ФИНАНСИРАНЕ


А. От Държавния бюджет се осигуряват средства както следва:


На работодател, наел безработни лица по Програмата, насочени от Дирекции „Бюро по труда” се предоставят средства за:
1. трудови възнаграждения по Компонент 1 и по Компонент 2 Програмата, ежегодно определяни с Националния план за действие по заетостта, за действително отработеното време;
2. допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по прилагането му върху средствата по т. 1;
3. възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 от Кодекса на труда;
4. възнаграждения по чл. 40, ал. 5от Кодекса за социално осигуряване.
5. дължими вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО, за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, фонд „Безработица” и Националната здравноосигурителна каса върху сумата от средствата по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4, но върху не по-малко от минималния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социалното.


Б. Работодателите осигуряват средства за:


- материалните разходи за обезпечаване на дейността на наетите по Програмата младежи;
- всички задължителни плащания по КТ, които не се субсидират по чл. 30а от ЗНЗ и осигуровките върху тях.
 

Сключените трудови договори са съгласно чл. 68, ал. 3 от Кодекса на труда.


ІV. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА


Програмата се реализира до края на 2012 г. Повече информация можете да намерите на страницата на „Агенцията по заетостта”.

 


ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВХОД

рекламно поле


анкетна форма

Мислите ли, че сертификат за добър резултат от тест за интелигентност или личностен тест ще ви помогне да си намерите по-лесно работа?

резултати