Attract the right online audience and the employers you interested in

How to attract the audience and employers who can contribute to your development?

2299 by Jobspace.bg Personal Brand
Blog Title
21.10 2021

1. Стратегическо привличане на аудитория

Първо определете какви са целите ви:

·        Коя е вашата целева аудитория от работодатели, които искате да привлечете, за да разгледат вашия профил?

·        Оптимизирайте публичния си профил, така че да бъде намиран лесно?

·        Акцентирайте на съдържанието, от което се интересуват работодателите, на които държите?

2. Пренасяне на доверие чрез препоръки

Не забравяйте да се свържете с  хора, които могат да допринесат за вашеторазвитие и да добавят стойност във вашия бранд.

3. Акцентирайтена качества, които предизвикват интереса на работодателите

Покажете на работодателите качества и постижения, които решават техни проблеми.

4. Насочвайте съдържанието

a)     Насочете вниманието към съдържание, което предизвикваинтерес у работодателите, които искате да привлечете.

Направете уникално, висококачествено съдържание, за даспечелите повече професионални възможности. Така вие отваряте множествовъзможности за:

·        работа

·        партньорства

·        интервюта

·        наставничество

 

b)     Бъдете фокусирани върху собствена ниша в своетоонлайн присъствие

Споделяйте и коментирайте съдържание и въпроси, по коитоимате експертно мнение.

c)      Бъдете себе си. Занимавайте се със смислени иполезни неща

Не копирайте други хора и интереси, това няма да има никаквадобавена стойност за вас.

d)     Бъдете постоянни

Ангажирането е трудно и изисква постоянство. Измислете сифраза или символ, в която вярвате и я превърнете в своята кауза, която да превърнетевъв вдъхновение и работодателите да харесват и свързват с вас.

e)     Бъдете позитивни

Всички се вдъхновяват от позитивните хора. В свят, в койтотрагедията продава, позитивната нагласа е като светлинен лъч в небето.

Запазването на положителна нагласа само ще помогне заздравословен растеж на вашата марка в дългосрочен план.

5. Анализирайте

Управлението на бранда е постоянен процес, изисква наблюдение и мониторинг.

JobSpace.bg automatically matching employers and job seekers to help them find and contact each other directly, faster and easier than ever! Our Goals are to help job seekers find the job they dream! To help employers attract top talents faster! To help both sides to make better decisions based on real data for the Job Market!