Cover Letter

How do I create a cover letter?

1270 by Jobspace.bg Curriculum vitae
Blog Title
05.11 2021

Трябва ли да кандидатствам с мотивационно писмо? Какво представлява мотивационното писмо? За какво служи? Чете ли го някой? Тези и още много въпроси си задават кандидатите за работа, когато тръгват да си търсят работа.


Да започнем с това, каква е целта на мотивационното писмо?

Мотивационното писмо се използва от работодателите, за да преценят до колко кандидатът е мотивиран да започне работа в тяхната компания.Писането на мотивационно писмо предполага, че кандидатът е проучил компанията и позицията, за която кандидатства и наистина има интерес да започне работа при тях. Изхождайки от тази цел, трябва да ви стане ясно, че използването на готов темплейт на мотивационно писмо, по-скоро ще ви закопае, отколкото да ви помогне и отличи.


Тук отговаряме и на въпроса, чете ли се въобще мотивационното писмо?

Отговора е, че ако отговаря на своята цел – да, чете се. Но ако е шаблон, отива в кошчето. Повярвайте още с прочитането на първото изречение от мотивационното писмо, специалистите по човешки ресурси знаят дали е шаблон или е написано лично.


Трябва ли да се кандидатства с мотивационно писмо?

Мотивационното писмо не е задължително при кандидатстване. В днешни дни динамиката на подбора и процесите са оптимизирани. Много от работодателите разчитат да поговорят с кандидата, вместо да четат текстове. По динамично развиващите се компании смятат мотивационното писмо за отживелица, но все още има работодатели, които извличат полза от него, така че ако изрично е посочено от работодателя, че очаква да получи мотивационно писмо при кандидатстване, означава че писмото е важно за него и е добре да приложите такова. В противен случай може да се приеме, като неспазване на посочените изисквания и да ви постави в неизгодна позиция, сравнено с другите кандидати, които са приложили свое мотивационно писмо.


Какво трябва да съдържа мотивационното писмо?

Мотивационното писмо ви служи мотивирано да обясните на работодателя, със свои думи, защо смятате, че сте подходящ за позицията. Какъв принос можете да дадете, на база своите умения и таланти. И какъв проблем можете да решите на работодателя, на база вашия опит и постигнати резултати до момента.

Чрез мотивационното писмо вие трябва да се отличите, като покажете, защо вие сте точния човек.

Винаги създавайте персонализирано мотивационно писмо за всяка позиция и работодател, за който кандидатствате. Използвайте обръщение към конкретен човек от компанията.

Не преразказвайте информацията от вашето CV. Целта на перфектната автобиографията е да служи като доказателство на обобщената информация в мотивационното писмо.

Използвайте мощни думи като: управлявам, продавам,организирам, изобретявам, усъвършенствам, оптимизирам, разработвам, подобрявам,координирам, преговарям, създавам, внедрявам, оценявам и т.н.

Завърши с въпрос за позицията или за организацията, който те интересува. Така ще привлечеш внимание за отговор и покана за среща.

Ето повече информация за това как се пише автобиография (CV).

JobSpace.bg automatically matching employers and job seekers to help them find and contact each other directly, faster and easier than ever! Our Goals are to help job seekers find the job they dream! To help employers attract top talents faster! To help both sides to make better decisions based on real data for the Job Market!