Should the employers be researched when you applying for a job and why?

What to look for when researching the organization you want to work for

663 by Jobspace.bg Career guidance
Blog Title
21.12 2021

В днешната конкурентна среда работодателската марка играе все по ключова роля в привличането и задържането на служителите. А за търсещите работа, проучването на работодателя, за който ще кандидатстват е не просто необходимо, а наложително.


Поради недостига на специалисти в днешно време търсещите работа са в позицията да избират своя работодател и ако компаниите искат да привлекат най-добрите специалисти, те трябва да работят над изграждането на безупречна работодателска марка.

 

Съвременните статистики говорят!

82% от хората не биха работили в компания с лоша репутация!

78% от хората биха разгледали репутацията на компанията като работодател, преди да кандидатстват за работа!

51% от хората са по-склонни да вземат по-ниска заплата, но във фирма със силна работодателска марка!

 

На какво да обърнете внимание при проучване на организацията, за която искате да работите.


При проучването на работодателската марка е добре да обърнете внимание на следната информация:

-         Отношението на мениджмънта към служителите;

-         Изградената вътрешна култура, мисия и ценности на организацията;

-         Доверието към марката, което пренасят настоящите служители;

-         Ангажираността на служителите, за да защитават марката;

-         Интервю процесът;

-         Социалната отговорност на компанията;

-         Допълнителни придобивки;

-         Onboarding процеси.


По този начин вие ще можете да прецените дали този работодател кореспондира с вашите очаквания и дали си заслужава да кандидатствате за работа при него.


За да почерпите достоверна информация за компаниите, много често изисква да имате познати хора, които работят в съответните компании. За съжаление обаче, много често хората много трудно достигат до информация от кухнята на дадена компания, ето защо JobSpace.bg реализира платформата си с идеята да дава максимална информация за всеки работодател, така че търсещите работа да взимат информирано решение, за кой работодател да работят.


Можете да проучвате работодатели в JobSpace от тук.  

JobSpace.bg automatically matching employers and job seekers to help them find and contact each other directly, faster and easier than ever! Our Goals are to help job seekers find the job they dream! To help employers attract top talents faster! To help both sides to make better decisions based on real data for the Job Market!