Should the resume be shorter?

How long should be the professional resume!

1083 by Jobspace.bg Curriculum vitae
Blog Title
04.11 2021

Няма написани правила, колко дълго трябва да е вашето резюме / CV. То пряко зависи от опита и не може да бъде сравнявано или определяно каква трябва да е дължината му.


Трябва да се има предвид обаче следното.


1. Каква е вашата цел?

Ако пишете автобиография (CV) това предполага по-подробна информация, следователно и по дълъг документ.

Но все по-често в практиката се предпочита да се кандидатства с резюме. Резюмето има за цел на кратко да изложите вашите силни страни отговарящи на изискванията за позицията, така че да предизвикате интерес за интервю от работодателя. Резюмето е кратък документ, най-често от една или две страници. Тук можете да прочетете кои са основните разлики между автобиография(CV) и резюме.


2. Защо се предпочита късия вариант на резюмето? 

Резюмето се предпочита, тъй като има стегнат кратък вид и лесно се сканира от специалистите по човешки ресурси и ATS системите или така наречените системи за проследяване на кандидатурите.

При създаването на резюме, вие акцентирате на вашите предимства за конкретната позиция, а не разказвате целия си опит. Като правило е необходимо да създадете самостоятелно резюме за всяка позиция, за която кандидатствате. По този начин си гарантирате по-голям успех на вашата кандидатура.

Можете да сте по-креативни в структурата на резюмето, като избягате от стандартните формати на автобиография (CV).


3. Резюмето се предпочита от специалистите по човешки ресурси, защото:

- е кратко и лесно за четене

- целенасочено – има само обобщена информацията отговарящана опита за съответната длъжност

- креативност – може да се отличите с креативност при форматирането на резюмето

- силни страни – акцентира се на уменията и постиженията


Трябва да се има предвид обаче, че в някои сфери като науката, медицината или за държавни длъжности кандидатстване с резюме не е подходящо, тъй като се изисква по-подробна информация за опита. Така, че в тези области си остава автобиографията,  като предпочитан документ за кандидатстване.

JobSpace.bg automatically matching employers and job seekers to help them find and contact each other directly, faster and easier than ever! Our Goals are to help job seekers find the job they dream! To help employers attract top talents faster! To help both sides to make better decisions based on real data for the Job Market!