The three stages of a job interview

What stages does a job interview go through so that you know how to benefit.

3123 by Jobspace.bg Interview
Blog Title
18.02 2022

Всяко едно интервю за работа преминава през 3 важни етапа с точно определена полза.


1.      Установяване на връзка и създаване на невероятно първо впечатление

 

Установяването на връзка е моментът, в който се формира важното първо впечатление. Някои работодатели са в състояние да вземат решение за даден кандидат за тридесет секунди или по-малко. Обръща се внимание на физическото присъствие на кандидата и първите му отговори. Интервюиращите оценяват артикулацията и речника на интервюирания, позитивното му отношение и увереност.

 

Направи перфектна презентация.Всеки един кандидат трябва да е в състояние в рамките на една – две минути да се презентира така, че да изтъкне своите постижения свързани с позицията, за която е поканен на интервю, като обхване комбинацията от всички свои умения,качества и таланти, които определят силните му страни. И в хода на разговора,трябва да в състояние да съпоставя постиженията си с изискванията за позицията.Важно е да се говори в цифри и резултатите да са измерими. Говори позитивно,стегнато и по същество

 

2.       Събиране и обмен на информация

 

В този етап интервюиращия и интервюирания си задават въпроси с цел опознаване на опита и уменията на кандидата и събиране на информация за компанията, позицията и екипа на организацията. За целта всеки кандидат трябва да е наясно с отговорите на най-често задаваните въпроси на интервю за работа, както и да е наясно какво ще отговаря на въпроси, които биха го поставили в неизгодна ситуация като например:

-         Защо искате да напуснете настоящия си работодател?

-         Защо имате периоди в CV-то, в които сте били без работа?

-         Как се виждате след 5 години?

-         Каква заплата очаквате и т.н.

Подгответе се за въпроси на интервюто и неизбежното “Какво бихте искали да знаете за компанията?”. Използвайте тази възможност за получаване на информация, за да повлияете на решението на интервюиращия за започване на работата.

Какви точно въпроси можете да зададете, вижте тук.


3. Приключване

 

Ако интервюто ви е минало успешно, обикновено ще ви осведомят за следващата стъпка. На кандидатът може да му бъде дадена допълнителна информация за компанията, достъпна само за избраните. Ако кандидатът се провали на интервюто, може да очаква да чуе следното: “Ще прегледаме всички кандидатури и ще се свържем с вас.”

Ако сте се провалили, разговорът ще поеме друга насока– футбол, времето или друга неутрална тема, подготвяща оттеглянето на интервюиращия.

 

Как да се държим на интервю за работа, можете да прочетете тук.

JobSpace.bg automatically matching employers and job seekers to help them find and contact each other directly, faster and easier than ever! Our Goals are to help job seekers find the job they dream! To help employers attract top talents faster! To help both sides to make better decisions based on real data for the Job Market!