Счетоводител - ТРЗ n:

Date posted: 2021-04-28 00:00:00
Много добра компютърна грамотност, Самостоятелно вземане на решения, Добра комуникативност
Monthly salary: 1700 - 1900 лв.
0.00
София
75

Job description

Human Capital Storeтърси ТРЗ – счетоводител за холдингова структура в сферата на търговиятана продукти за дома и бизнес аксесоари. Позицията следи и прилага изискванията и промените в трудовото,данъчното и осигурителното законодателство за 70 човека наличен състав.


Какви ще бъдат отговорностите:


Администриранена процесите по назначаване, преназначаване и освобождаване на хора като сесъобразява с действащото трудово и осигурително законодателство.

Изготвяне на служебни бележки, удостоверения и справки зануждите на холдинга.

Създаване на необходимите декларации към НАП и НОИ.

Изчисление и обработка на месечните ведомости за заплати и сметкиза изплатени суми по извънтрудови правоотношения.


Текущоосчетоводяване на първични счетоводни документи - издадени и полученифактури.


–Осчетоводяване на на всички банкови документи.

– Следене и осчетоводяване на постъпилитеплащания чрез онлайн банкиране. 
 


Какви са изискванията къмкандидата:


– Опит на същатаили подобна длъжност минимум 3 години;

– Многодобра компютърна грамотност (Excel и ТРЗ и счетоводен софтуер);

– Отговорно и коректно отношение към поетите задълженияи възможност за работа без нужда от супервизия
;

- Самостоятелно вземане на решения и добракомуникативност
;

- Завършено минимум средно специално образованиев направление Счетоводство и/или Икономика.
 

Предложението на клиента е:

– Работно време 08:30ч. – 17:30ч.

– Коректни трудови взаимоотношения.

– Приятна работна среда сред малък и сплотенекип.

– Стабилност на работната позиция, с възможностза увеличаване на възнаграждението.Може да кандидатствате, като ни изпратитеавтобиографията си.

Human Capital Store  притежава лиценз запредоставяне на посреднически услуги номер : 1783/ 30.09.2014.

 Услугите към кандидатите са безплатни.

Уведомяваме Ви, че данните, които нипредоставите, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛДи подлежат на специален режим на защи
та

Related jobs

Job detail

 • Ref. number
 • Industry
  Finance and accounting
 • Location
  София
 • Company
 • Degree
  Professional school
 • Career level
  Expert Staff
 • Employment type
  Full-time
 • Positions
  Счетоводител - ТРЗ
 • Business trips
  Traveling is not required
 • Experience
  3 - 3 years
 • Languages
  Bulgarian

JobSpace.bg automatically matching employers and job seekers to help them find and contact each other directly, faster and easier than ever! Our Goals are to help job seekers find the job they dream! To help employers attract top talents faster! To help both sides to make better decisions based on real data for the Job Market!