Всички обяви

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Образци на CV / автобиография   Ако за пръв път попълвате автобиография или искате да създадете документ в европе ...  
още ›
Бюра по труда София Списък с адреси и телефони на Бюрата по труда - София ...  
още ›
Безработните и самоосигуряващите се подават осигурителни декларации с ПИК Безработните и самоосигуряващите се вече могат да подават по електронен път с персонален идентификационен код декларациите, свързани със задължит ...  
още ›
Близо двойно по-скъпо възстановяване на здравноосигурителни права през 2016г. След 1 януари 2016 г. прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите ще се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигур ...  
още ›

Кодекс на труда - Агенция по заетостта - Закони и наредби


По надолу публикуваме списък със закони и наредби, регламентиращи условията на труд. Линковете отварят директно документа със съответната наредба или закон, която можете да свалите на компютъра си.

 

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Закон за социално осигуряване

Закон за насърчаване на заетостта

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за здравното осигуряване


Агенцията по заетостта е натоварена от министъра на труда и социалната политика за реализирането на държавната политика по насърчаване на заетостта. Агенцията по заетостта изпълява своята дейност в рамките на Кодекса на труда и Закона за насърчаване на заетостта и други нормативни актове.

 

Основните задачи пред Агенцията по заетостта са:

 

- регистриране на лицата,които активно търсят работа и на свободните работни места;
- осигурява посреднически услуги по отношение на заетостта;
- участва в съвместни инициативи с работодателите и общините в областта на трудовите отношения;
- разработва и реализира мерки за стимулиране на заетостта,насочени към определени групи безработни лица;
- осъществяване на обучения (повишаване на квалификацията и мотивацията) на безработни и заети лица;
- извършва посредническа дейност по намиране на работа на българи в чужбина и на чужденци в България;
- прогнозиране и анализиране на промените в пазара на труда в страната.


ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВХОД

рекламно поле


анкетна форма

Мислите ли, че сертификат за добър резултат от тест за интелигентност или личностен тест ще ви помогне да си намерите по-лесно работа?

резултати