Terms of use at JobSpace.bg by employers

/Дата на актуализация: 9 Март 2020 година/


С този документ се уреждат правата и задълженията (УСЛОВИЯТА) за използване на уеб сайта JobSpace.bg (САЙТ) от Работодатели. Този документ представлява обвързващо споразумение (СПОРАЗУМЕНИЕ) и има силата на ДОГОВОР, сключен между Работодатели (Работодател, ВИЕ, ВАС, Организация) и Джоб СпейсООД (организация,чийто собственост е сайта за работа JobSpace.bg, НИЕ, НАС). Това СПОРАЗУМЕНИЕ ще се счита за прието от Вас в качеството Ви на Работодател в момента, в който Вашият работодателски акаунт бъде активиран в JobSpace.bg. Използването на JobSpace.bg е израз на съгласие от Ваша страна с УСЛОВИЯТА за използване на САЙТА, Политиката по защита на лични данни (ПОЛИТИКА), Споразумението заобработка на лични данни и политиката за „Бисквитки“ (COOKIES), които са неразделна част от това СПОРАЗУМЕНИЕ. 

Моля, внимателно прочетете тези  УСЛОВИЯ. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте JobSpace.bg.


I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ


Чрез своята регистрация, Работодателят извършва електронно изявление, с което се съгласява с настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ, което има силата на ДОГОВОР и се сключва между:

1. JobSpace.bg по смисъла на тези общи УСЛОВИЯ е уеб сайт собственост на Джоб Спейс ООД (НИЕ, НАС, САЙТА), с адрес на управление: гр.София, район Искър, жк Дружба 2, бл.282, ЕИК 200369864 и

2.Юридически лица с валидна регистрация в търговския регистър и физически лица, ползващи Услугите на Сайта като Работодатели. 

“Работодател”, по смисъла на настоящите условия, е потребител, влязъл в системата на САЙТА през работодателски профил.

„Кандидат“, по смисъла на настоящите Условия е потребител, търсещ работа,кандидатствал по отворена позиция на Работодател.

JobSpace.bg предоставя безплатни и платени услуги за Работодателите, които включват, но без да се ограничават до: Създаване на фирмена страница на Работодателя, публикуване на обяви за работа, възможност за връзка с търсещи работа през системата на САЙТА, възможност за управление на кандидатури и др. В тази връзка Джоб Спейс ООД е обработващ лични данни за целите на Работодателите, които търсят служители.

Във връзка със своята дейност и Услугите, които предоставя на физическите лица (субекти на данни), Джоб Спейс ООД е Администратор на лични данни с удостоверение № 0052484 и обработва лични данни съгласно разписана политика за защита на личните данни (ПОЛИТИКА), която е неразделна част от общи УСЛОВИЯ за ползване на САЙТА от физически лица.

Джоб Спейс ООД е дружество регистрирано в Агенцията по заетостта за извършване на посредническа дейност по намиране на работа  с лиценз № 2707 за България и 2708 за чужбина, валидни за неопределено време. В тази връзка Джоб Спейс ООД е обработващ лични данни за целите на Работодателите, които търсят служители.


II. УСЛОВИЯЗА ПОЛЗВАНЕ НА JOBSPACE.BGОТ РАБОТОДАТЕЛИ


1. РЕГИСТРАЦИЯ


1.1 При създаване на фирмена регистрация в JobSpace.bg, Вашата Организация декларира, че акаунтът се създава от дееспособно лице, което е оторизирано да представлява вашата Организация, включително да приеме тези общи Условия и да извършва действия по управление на Вашия акаунт от името на Работодателя.

1.2 С регистрация и потвърждение на получения от НАС имейл за потвърждение и/или с използването на JobSpace.bg, Вашата организация се съгласява с условията по това СПОРАЗУМЕНИЕ и с политиката за защита на личните данни (ПОЛИТИКАТА) на JobSpace.bg, която е нераздделна част от това СПОРАЗУМЕНИЕ. Това съгласие се приема като електронно изявление, с което Вашата организация сключва ДОГОВОР с Джоб Спейс ООД при тези Условия и се задължава да ги спазва.

1.3 Във връзка с Вашата фирмена регистрация и използването на услугите на САЙТА, Вие като Работодател сте задължен да предоставяте истинна, точна, обновена и пълна информация за Органзацията си, съобразно регистрационния формуляр и да я поддържате и навреме обновявате регистрационните данни, за да бъдат истинни, точни, обновени и пълни. При наличие на неточни и неверни данни, Вие сте в нарушение с тези общи Условия и нямате право да използвате САЙТА до отстраняване на неточностите.

1.4 Във връзка с регистрацията, Вие се съгласявате Вашата организация да има само един акаунт в JobSpace.bg. Вие нямате право да създавате фалшиви акаунти, да създавате Работодателски акаунт за друга фирма, която не Ви е упълномощила за това или да използвате друг Работодателски акаунт, станал Ви достъпен по някакъв начин.

1.5 В качеството си на Работодател може да добавяте допълнителни лица за контакт в своя акаунт. Всяко от тези лица е необходимо да се съгласи с настоящите Условия преди ползване на Услугите на САЙТА. JobSpace.bg ще счита, че допълнителното лице е приело Условията за използване на САЙТА с потвърждение на регистрацията и/или със самото започване да използва Услугите на сайта. Добавянето на допълнителни лица и настройка на техните права в Сайта се извършва от лицето, създало регистрацията (Администраторът на акаунта). В качеството си на адмнистратор на акаунта, Вие декларирате, че сте оторизиран от Работодателя затова и че сте запознали допълнителното лице с Условията на САЙТА.

1.6 Във връзка със своите задължения по Общия регламент за защита на личните данни („Регламент(ЕС) 2016/679“) Вие като Работодател се задължавате да поддържате своята контактна информация актуална по всяко време, както и да попълните координати за връзка в помощ на кандидатите по въпроси свързани със защита на техните лични данни.

1.7 В допълнение на попълнените данни от Работодателя, JobSpace.bg си запазва правото да изисква предоставянето на допълнителни документи, за допълнителна идентификация на Работодателя и/или представителя на Работодателя, при необходимост в хода на използване на Услугите на САЙТА.

1.8 Вашата организация е отговорна за действията извършени през Вашия акаунт. Вие сте задължени да пазите своите потребителско име и парола и да уведомите JobSpace.bg без ненужно забавяне, в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв, до Вашия акаунт.

1.9 За ползване на платени Услуги се извършва електронна заявка през системата на САЙТА, на база на сключения при тези Условия договор.

1.10 С приемане на тези Условия се съгласявате вашата Организация да бъде адресат на електронни изявления от JobSpace.bg във връзка с настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ и Услугите на САЙТА, както и с цел маркетинг на продукти и услуги на Джоб Спейс. Електронните изявления представляват системни имейли, които са резултат от използването на сайта и са обвързани с правилното функциониране на САЙТА. Тези електронни изявления се осъществяват посредством (1)съобщения в рамките на услугата (известия и съобщения в акаунта) и/или (2) посочената информация за контакт (електронна поща, тел. и др.). НИЕ използваме тази информация, за да комуникираме с Вас, като ви изпращаме системни съобщения и/или имейли свързани с потвърждение на Вашата регистрация, при Ваше запитване, за да ви изпратим актуализации на функционалности и/или репорти със статистическа информация и анализи, например бр. профили във вашата област, очаквани заплати от търсещите работа по сфера, локация, години опит и др., които ще ви помогнат да сте информирани и конкурентни и да извлечете максимални ползи в процеса по намиране на служител чрез JobSpace.bg. Вие се задължавате да актуализирате вашата контактна информация, в противен случай, може да пропуснете важни съобщения.

1.11.JobSpace.bg предвижда възможност за абониране за получаване на известияНапример  за подходящи кандидати, отговарящи на Ваши критерии на търсене и/или нюзлетър, който ще съдържа полезна информация обвързана с пазара на труда, включително директен маркетинг. Вие декларирате, че Ви е известно, че получаването на имейли от абонаменти е на база ваше допълнително съгласие, което винаги можете да оттеглите, когато пожелаете. Моля, прегледайте настройките в акаунта си, за да контролирате известията, които получавате от нас.

1.12 Това СПОРАЗУМЕНИЕ се счита за сключено, в момента на активиране на Вашия Работодателски акаунт.


2. СЪОБЩЕНИЯ


2.1 Функционалностите на JobSpace.bg позволяват да изпращате и получавате съобщения до и от търсещи работа лица. Вие се задължавате, в хода на кореспонденцията, да НЕ изисквате информация за чувствителни лични данни (дефинирани в Чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016 / 679), да не изпращате съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неморален характер или друг тип информация, която може да доведе до неприкосновеност на личния живот на търсещия работа.

2.2 Вие се съгласявате, JobSpace.bg в качеството си на посредник на Вашите електронни съобщения (съгласно Чл. 6 от ЗЕДЕУУ) да съхранява и обработва вашите лични съобщения от и към търсещи работа лица, с цел да Ви подпомогнем за по-лесно намиране на служители.

2.3 Вие се задължавате, при изпращане на съобщения, да спазвате всички приложими закони, включително, без ограничение, законите за поверителност, законите за интелектуалната собственост, законите срещу спам и регулаторните изисквания.

2.4 Вие се задължавате да използвайте Услугите на JobSpace.bg по професионален начин. Вашата Организация няма право да копира, използва и/или разкрива информация, получена в следствие на услугите на JobSpace.bg или от трети лица, без разрешение от JobSpace.bg.

2.5 Вие се задължавате да не оповестявате информация, която нямате право да разкривате (например на трети лица и/или организации), без съгласието на собственика на информацията.

2.6 Вие се съгласявате, JobSpace.bg да Ви изпраща известия и/или съобщения във Вашия акаунт и/или по друг начин, ако сметне, че ще ви бъдат полезни за правилното използване на САЙТА и/или за бързото намиранена специалисти, включително спонсорирано съдържание.


3. СЪЗДАВАНЕ НА СТРАНИЦА НА РАБОТОДАТЕЛЯ


3. 1 Функционалността на САЙТА предоставя на Вас като Работодател възможност за изграждане на собствена страница, където можете да изграждате успешно своята Работодателска марка. В тази връзка Вие гарантирате,че имате право да използвате всяко съдържание, което публикувате в своята страница. В случай, че това не е така, носите отговорност за всички вреди, които произтекат от това за JobSpace.bg или за трети лица.

3.2 Във връзка със своята дейност и Услугите, които предлага, JobSpace.bg прави достъпно своето съдържание както в България, така и извън страната. В тази връзка Вашата Организация се съгласява, че няма претенции, за каквото и да е възнаграждение за съдържанието и обявите, които правите публични на JobSpace.bg.

3.3 С публикуването на съдържание в JobSpace.bg, Вие давате лицензионни права на JobSpace.bg да публикува и обработва, вашето съдържание. Вие предоставяте на Нашите потребители право да осъществяват достъп до него и да го ползват съгласно Условията за ползване от физически лица и съгласно закона.


4. УПОТРЕБА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА JOBSPACE.BG


4.1 Съдържанието на САЙТА е собственост на JobSpace.bg и/или на негови партньори и клиенти. Вашата организация, няма право да използва по какъвто и да е начин в това число да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Сайта, без изрично писмено съгласие на притежателя на съдържанието.

4.2 Вие се задължавате да НЕ използвате съдържание, което е публично достъпно за цели различни от условията по това СПОРАЗУМЕНИЕ. Вашата Организация, няма право да злоупотребява с публична информация, за свои облаги, като например, нямате право да използвате координатите за връзка на работодателите или кандидатите, кандидатствали по ваши позиции с цел привличане на клиенти и/или директен маркетинг.

4.3 Вие имате право да използвате съдържанието на САЙТА  само за некомерсиални цели. Всяка употреба извън този смисъл, публикуване на текст или част от текст на друго място, без знанието на ДЖОБ СПЕЙС ООД, изграждане на бази данни с комерсиална цел, както и всяка друга форма на комерсиално използване е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на закона.

4.4 Вие се задължавате да не смущавате нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на JobSpace.bg или на потребителите на Сайта чрез недобросъвестни действия. В противен случай, Джоб Спейс ООД има право да потърси отговорност от Вас пред компетентните органи.

4.5 Вие гарантирате, че имате право да използвате съдържанието, което съхранявате в своя акаунт в САЙТА и то не противоречи на закона или на настоящите Условия. В случай, че това не е така Джоб Спейс ООД има право да потърси отговорност по законово установения ред.

4.6 Когато предоставите (съхраните) информация в JobSpace.bg, Вие ни давате своето съгласие, да използваме, хостваме, съхраняваме, възпроизвеждаме, модифицираме (например, за да работи съдържанието ви по-добре с услугите ни), съобщаваме, публикуваме, предоставяме и показваме публично това съдържание. Вашето съгласие е за ограничените цели на осигуряване и подобряване на услугите ни и остава валидно и след като спрете да използвате услугите ни.

4.7 Вие се съгласявате JobSpace.bg да ви показва реклами, да ви промотира подходящи профили на търсещи работа на база ваши търсения и/или по зададени от Вас критерии, да ви известява за събития, както и да ви препоръчва съдържание на база вашето поведение на САЙТА.

4.8 JobSpace.bg има правото, но не и задължението, да контролира съдържанието на сайта, за да следи спазването на настоящите условия за ползване и има правото по свое усмотрение да редактира или да отказва да публикува материали и/или да предоставя услуги. Въпреки, че полага всички усилия за това, JobSpace.bg не може да гарантира за правдивостта, прецизността или надеждността на данните предоставени от Потребителите и Работодателите.


5. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА


5.1 Под „конфиденциална информация“ ще се има предвид всякаква информация, оповестена от Работодател към Джоб Спейс  (СТРАНИТЕ) и/или обратно,независимо дали е писмено, устно или по електронен път, или в друга материална или нематериална форма, на какъвто и да е носител, независимо от това дали тя е била съобщена преди или след датата на това Споразумение, доколкото конфиденциалния характер на информацията е посочен, чрез използването на термина „конфиденциално“ или други подобни термини.

5.2 Вие декларирате, че сте запознати, че продължавате да бъдете обвързани със задължението за защита на поверителната информация за период не по-малък от 5 години, след приключване на настоящото Споразумение, без да се засягат задълженията за поверителност въведени в този раздел.

5.3 За конфиденциална информация няма да се счита обществено известна информация или информация станала обществено известна, без да е извършено погрешно действие, на която и да е от Страните и/или информация, която се изисква да бъде оповестена, за да се спазват приложимите закони или разпоредби, или с каквито и да е изисквания, наложени от съдебен или административен процес или от правителствени или съдебни разпореждания.

5.4 Вие се съгласявате, че всяка получена или достъпна  при съвместна работа информация, под каквато и да е форма ще се счита за „конфиденциална информация“ и ще се третира като поверена търговска тайна с най-строга конфиденциалност и няма да се използва за собствени цели, или да се съобщава тази поверителна информация на никаква трета страна, без да се иска съгласие от притежателя на информацията и ще се вземат всички необходими предпазни мерки, за да не могат неупълномощени лица да узнаят за нея.

5.5 Вие се съгласявате, че всяка информация ще се използва само за целите на съвместната ни работа и ще ограничавате нейното разгласяване само сред служителите, които са сключили споразумения за конфиденциалност в рамките на съответните им трудови договори, валидни и след прекратяването на договорите, или сред трета страна, чието внимание е било привлечено в писмена форма специално към настоящото Споразумение.

5.6 Вие се съгласявате да не използвате каквато и да е информация за собствени цели, освен за целите на изпълнението на съвместната ни работа.

5.7 Ако се окаже, че е необходимо да предадете на трета страна цялата или част от съобщена информация, Вие трябва първо да сте получили предварително писмено съгласие от собственика на информацията. Тази трета страна трябва първо да сключи споразумение за конфиденциалност в писмена форма с ВАС, съдържанието на което е равностойно на настоящия раздел от това Споразумение.

5.8 Ако поради небрежност Вие като Работодател или Ваш служител разгласи поверителна информация, то тогава може да бъдете подведени под отговорност за всички щети, причинени на потърпевшата страна или на нейни клиенти и трети страни.   


6. ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНИ


6.1 Функционалностите на JobSpace.bg позволяват Вие като Работодател, да изпращате, по електронен път, покани до бивши или настоящи служители да оценят Вашата организация по предварително заложени в САЙТА критерии, с цел подобряване на работодателската марка и привличане на кандидати за работа. Вие декларирате, че изпращането на покани и споделянето на съдържание е по Ваш собствен избор с предварително съгласие на адресатите на поканите.

6.2 При изпращане на покани към други физически лица, Вие се считате за Автор (титуляр) на електронно изявление, съгласно Чл. 4 от ЗЕДЕУУ, а JobSpace.bg се счита за Посредник при електронното изявление, съгласно Чл. 6 от ЗЕДЕУУ. В тази връзка Вие се съгласявате JobSpace.bg да изпраща поканите (електронните изявления) от Ваше име, през системата на САЙТА.

6.3 JobSpace.bg се задължава да съхранява предоставените от Вас имейли с нужните технически средства, необходими за да осигури достатъчно ниво на сигурност, както и да изпраща напомняния за поканата. 


7.ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ


7.1 Вашата Организация се задължава да публикува само обяви за реални и актуални позиции.

7.2 Всяка обява трябва да съдържа само една длъжност и само едно населеното място, което съответства на адреса по месторабота.

7.3 Обявата трябва да съдържа достатъчно информация за предлаганата позиция и да е ясна за потребителя, търсещ работа.

7.4 Вашата Организация декларира, че при публикуваните от Вас обяви в JobSpace.bg, няма да изисква от Кандидатите, заплащането на такса или закупуването на Ваш продукт или услуга.

7.5 Работодателят няма право да промотира в обявите бизнес възможности, продукти, услуги, сайтове, искания за присъединяване към страници в социални мрежи, да изисква пари от търсещите работа за обучения или други услуги, да изисква участия в игри или каквато и да е друга информация, която не е свързана с отворена позиция за работа.

7.6 Вашата Организация няма право да публикува обяви, които съдържат текст или имат някакви изисквания свързани с: дискриминативен характер (като пол, възраст, раса, религия и т.н.), не зачитане на правата или законовите интереси на трети лица, съдържание с нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер или такова, което би могло да постави в неудобно положение или да оскърби трето лице.

7.7 Обявите трябва да са изписани на български език , на кирилица или преведени на друг чужд език. Вашата организация, няма право да публикува обяви на латиница с българско значение.

7.8 Обявите преминават през одобрение от служители на JobSpace.bg и Ние имаме право да възразим срещу публикуване на Ваша обява, ако тя не отговаря на настоящите Условия за публикуване на обяви.


8. УСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПЛАТЕНИ УСЛУГИ


8.1 JobSpace.bg предоставя както безплатни така и платени услуги, които могат да се заявяват директно от САЙТА, като се избере услугата, метода на плащане и се потвърди с бутон „Потвърди“.

8.2 Цените на платените услуги на JobSpace.bg са описани в ценова листа на САЙТА. JobSpace.bg има правото да променя едностранно финансовите условия на своите Услуги.

8.3 Промяната на цените няма да засяга вече заявени от Работодателя Услуги.

8.4 Заявяването на платени услуги се извършва електронно през САЙТА. Заплащането се извършва по един от посочените в САЙТА начини, съобразно определените от JobSpace.bg срокове. Работодателят се задължава да спазва сроковете за плащане на заявените Услуги.

8.5 Заявените платени услуги преминават през одобрение от служител на САЙТА, след Ваше потвържение. Заявката се изпълнява във възможно най-краткия срок в рамките на работния ден. Ако заявката е направена в неработен ден или извън работно време, то тя ще бъде изпълнена в рамките на 24 часа от първия работен ден или началото на следващата работна седмица.

8.6 Електронно заявената платена Услуга от Работодателя, подлежи на потвърждение. След потвърждение на поръчката, тя се активира и не може да бъде прекратена от Работодателя в последствие. В тези случаи се дължи заплащане на цената за заявената Услуга в пълен размер и заплатени суми не се възстановяват.

8.7 JobSpace.bg има право да откаже заявена услуга, ако не съответства на настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ, и/или по своя преценка. В такъв случай платената сума за услугата се възстановява.

8.8 Възможният начин на плащане на услуга е по банков път.

8.9 Стандартният срок за извършване на заплащане по банков път е 3 дни от датата на поръчката след издаване на проформа фактура. Работодателят се задължава да спазва определения срок. След нареждане на плащането се издава оригинална фактура за услугата. Платежните документи могат да се следят и изтеглят от секция „История на покупките“.

8.10 При просрочване на срока за плащане, JobSpace.bg има правото да спре услугата и/или да  ограничи достъпа до Услугите в САЙТА.

8.11 Предплатените пакети могат да бъдат използвани наведнъж или на части за срок от една година от заявяване на услугата. Не използвани услуги след изтичане на срока не се възстановяват.

8.12 В следствие на постоянно развиващите се нужди на потребителите, JobSpace.bg си запазва правото да променя, добавя нови или премахва съществуващи Услуги, без за това да е необходимо предупреждение.

8.13 При извършване на промени в Условията, JobSpace.bg довежда тези промени до Ваше знание чрез публикуването им на видно място в Сайта или в акаунта Ви. Промени в Условията няма да засягат предоставянето на заявени и заплатени преди промяната Услуги.

8.14 В случай, че използвате Услуги след влизане в сила на промените в Условията, те се считат за обвързващи за Вас.


9. УПРАВЛЕНИЕ НА КАНДИДАТУРИ


9.1 Вашата Организация е администратор на лични данни за кандидатите, кандидатствали по Вашите обяви. Вие се задължавате да използвате личните данни на кандидатите само за целите на подбора за позицията, за която са кандидатствали. За всички останали цели, се задължавате да поискате допълнително тяхното съгласие.

9.2 Функционалността на JobSpace.bg позволява да прикачате своята политика за защита на личните данни и тя ще бъде достъпна за кандидатите при кандидатстване по Ваша позиция. Като администратор на лични данни, Вашата Организация се задължава да запознае всички кандидати със своята политика за защита на личните данни преди да кандидатстват по Вашата обява.

9.3 При кандидатистване на търсещи работа по Ваша обява, Нашият ангажимент е да осъществим техническата възможност, кандидатурата на търсещия работа да пристигне във вашия работодателски акаунт. От тук нататък комуникацията между Вас и търсещия работа, провеждането на интервюта и сключването на договори е Ваша отговорност. JobSpace.bg не е страна по тези взаимоотношения.

9.4 При сваляне на кандидатури съдържащи лични данни на Ваши, компютри и/или собствени сървъри, Вие декларирате, че имате законово основание да съхранявате и обработвате тези данни и сте предприели необходимите технически и организационни средства за опазване на личните данни съгласно предварително изготвената оценка на риска и ще ги съхранявате за точно определен срок, предвиден във Вашата политика за защита на личните данни.

9.5 С приемането на настоящите Условия, Работодателят се съгласява, че контактите на потребителите до които има достъп, могат да бъдат използвани единствено във връзка с кандидатстване за и назначаване на работа, като се задължава да не използва тези контакти за други цели, включително, но не само, с цел маркетинг и реклама.


10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГА


10.1 JobSpace.bg има право да откаже или прекрати предоставянето на услуга в следните случаи:

А) При НЕ спазване на настоящите Условия за ползване на Сайта. Например: некоректно поведение свързано с обяви, съдържание, плащания и др.

Б) При дължими суми и/или изплатени частично и/или незаплатени в срок.

В) При използване на Услугите от пряк конкурент на JobSpace.bg.

Г) При докладване за злоупотреба от други лица, до изясняване на случая. 

10.2 Прекратяването на Услугите от JobSpace.bg може да се осъществи по следните начини:

А) Чрез ограничаване на достъпа Ви до Услугите;

Б) Чрез прекратяване на Вашия Работодателски акаунт.

10.3 Настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ се прекратява с прекратяване на Вашия Работодателски акаунт.

10.4 Вашият Работодателски акаунт се прекратява:

А) При заявка от Ваша страна;

Б) С разумно предизвестие, в случай на прекратяване дейността на Сайта;

В) При дълъг период на неизползване на Вашия акаунта;

Г) В други предвидени в Условията или закона случаи;

Д) При постъпване на искане от компетентен държавен орган.


11. ДРУГИ УСЛОВИЯ


11.1 JobSpace.bg не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Вас или от трети лица вследствие на изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

11.2 При груби нарушения на това СПОРАЗУМЕНИЕ, JobSpace.bg има правото да потърси съдействие от компетентните органи.

11.3 JobSpace.bg не може да гарантира, че САЙТА ще бъде винаги онлайн и без технически грешки. В тази връзка JobSpace.bg не отговаря за вреди и пропуснати ползи настъпили:

А) в резултат на ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите;

Б) поради ограничаване, прекратяване или блокиране на Вашия акаунт и/или на Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия.

11.4 Във всички случаи отговорността на JobSpace.bg във връзка с предоставена Услуга в Сайта е ограничена до размера на заплатената от Вас цена за конкретната Услуга, освен ако не е предвидено друго съгласно действащото законодателство.

11.5 Във всички случаи Джоб Спейс не носи отговорност за никакви загуби и щети, които не са логично предвидими.

11.6 JobSpace.bg не поема отговорност за въведена от Работодател некоректна информация и не гарантира истинността на съдържанието в нея.

11.7 JobSpace.bg не носи отговорност за публикувана информация от Работодател, която е неправомерно придобита или неразрешена за разпространение.

11.8 JobSpace.bg няма как да проверява истинността на всяка информация. JobSpace.bg не гарантира, че всеки потребител е този, за когото се представя.

11.9 Вие се съгласява да не търсите отговорност от Джоб Спейс ООД за незаконно или обидно поведение на други потребители на САЙТА.

11.10 Вие се съгласявате и освобождавате Джоб Спейс, наши партньори и длъжностни лица от отговорност от всички искове, дела или съдебни производства, възникнали от или свързани с използването на услугите ни или нарушаване на тези условия, включително отговорност или разходи, възникнали в следствие на искове, загуби, щети, дела, решения, съдебни разноски и адвокатски такси.

11.11 Настоящите Условия в това Споразумение, могат да бъдат променяни от Джоб Спейс ООД, във връзка с промени в Услугите на JobSpace.bg и/или други законодателни промени. Ако тези промени са съществени, те ще бъдат публикувани в настоящото Споразумение и Джоб Спейс ООД ще ви уведоми за тях, за да ви предостави възможност  в 14 дневен срок да прегледате промените, преди да влязат в сила.

11.12 В случай, че не сте съгласни с промени нанесени в това Споразумение съгласно т. 11.11, Джоб Спейс ООД, няма да бъде в състояние да ви предоставя своите Услуги и няма да можете да използвате САЙТА (JobSpace.bg). В този случай имате възможност да закриете своя акаунт и да прекратите това Споразумение по всяко време, като се свържете с НАС и помолите изрично за това. Ако продължите да използвате услугите на JobSpace.bg след 14 дневния срок от уведомлението за промените, ще означава че Вие ги приемате.

11.13 Джоб Спейс има право да откаже закриване на акаунт, ако не е в състояние да ви идентифицира, като представител на съответния Работодател.

11.14 В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, JobSpace.bg си запазва правото на прехвърляне на правата и задълженията по тези Условия, като за това Вие ще бъдете уведомени предварително.

11.15 Тези общи Условия уреждат взаимоотношенията между JobSpace.bg и Работодателите, като заместват всички предишни общи Условия. Допълнителни споразумения могат да се сключват само чрез предвидените функционалности в Сайта или чрез подписване от двете страни на изрично писмено споразумение, предоставено от Job Space.bg.

11.16 В случай, че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на сключените Споразумения или на други клаузи.

11.17 При спор за наличие на двусмислия, под внимание се взима задължително текста на Споразумението на български език. Всички други преводи са само за улеснение.

11.18 За неуредени въпроси се прилага Българското законодателство на Република България.

JobSpace.bg automatically matching employers and job seekers to help them find and contact each other directly, faster and easier than ever! Our Goals are to help job seekers find the job they dream! To help employers attract top talents faster! To help both sides to make better decisions based on real data for the Job Market!