Proactivity - the most sought after skill by employers!

Do we have to be proactive when looking for work?

1289 by Jobspace.bg Career guidance
Blog Title
21.12 2021

Да започнем с определението за проактивност. Проактивност означава да не ви е страх да поемате инициатива и да осъзнавате своята отговорност в живота си, да задвижвате процесите, така че събитията да се случват по определен начин, защитаващ собствените ви интереси, а не да чакате сами да се задвижат.


Проактивните хора носят отговорност за собствения си живот. Те не очакват някой друг да се погрижи за тях. Те разчитат на собствените си решения и действия. Сами взимат решения как да се развиват и носят отговорност за това. Ето защо проактивните хора си намират по-добра работа. Те са по-високо заплатени и по-високо ценени от работодателите. Те решават проблеми, те проявяват инициатива, те действат, те имат принципи.


Проактивните хора имат силно изразена потребност от стремеж и развитие.Това са хората, които имат нужда от себедоказване и постоянно надграждане на знанията и уменията си. Това са хората, които търсят начини да извлекат полза от всяка ситуация, за да се развиват и стават по-добри в това, което правят. Те търсят житейски уроци навсякъде около себе си, търсят учители сред хората над и под тях в професионалната йерархия. 


Ето защо проактивните хора се предпочитат от работодателите, защото те умеят да работят както в екип, така и самостоятелно. Те умеят да се самозадвижват, умеят да поемат отговорност и винаги се стремят към резултат. Проактивните хора действат, защото знаят, че действията говорят повече и много по-силно от думите. Те са ценни, защото след 20 години те ще бъдат също толкова търсещи и уменията им ще отговарят на средата, която се създава и се променя постоянно.


Компаниите днес търсят именно служители, които носят със себе си желанието постоянно да учат и да се променят,  да търсят сами развитие и които не чакат външна намеса. Проактивността като качество действащо на мотивацията е поставена най -високо в йерархията заради задвижването на човешките потребности за самоактуализация, изразяваща се в стремеж към растеж и развитие.


Проактивност при търсене на работа

Всички знаем, че търсенето на работа е сложен и трудоемък процес, в които за да се постигне успех е необходимо постоянство и упоритост. Но в нашето съвремие на силно конкурентна среда, виждаме, че тези качества съвсем не са достатъчни. Необходими са още проактивност и креативност, за да се отличите с индивидуален и нестандартен подход.


Постоянство и упоритост, защото малцина са онези, които успяват от първия път. Но и проактивност, за да провокирате събитията да се случат, а не да стоите и да чакате. А в контекста на търсенето на перфектната работа, това ще рече: вие да търсите, вие да кандидатствате, вие да търсите контакт, вие да убедите работодателя да избере вас. Да не се страхувате да продадете таланта си. Да умеете да се адаптирате в променяща се среда. Да инвестирате в себе си, да учите нови неща, за да сте конкурентни.

 

Проактивни подходи при търсене на работа

В днешната силно конкурентна среда, стандартните подходи за търсене на работа очевидно не водят до очакван резултат. Затова е необходимо да потърсите нестандартен начин.  Различен, проактивен подход, който ще ви отличи, ще бъдете забелязани и ще постигнете по - бърз и по - голям успех.


Разглеждането на обяви и кандидатстването по тях не е опция. Необходимо е излизане от рамките. Креативност в подготвяне на документите за кандидатстване. Търсене на личен контакт с работодателя. Нестандартните, креативните, различните ПЕЧЕЛЯТ. Вие от тях ли сте?


Вижте как да се отличите от конкурентите си като използвате услугите на JobSpace.bg.

-         Бъдете професионални;

-         Бъдете креативни;

-         Бъдете активни.


Привлечете точните работодатели със своето онлайн присъствие в JobSpace.bg. Регистрирайте се сега!

JobSpace.bg automatically matching employers and job seekers to help them find and contact each other directly, faster and easier than ever! Our Goals are to help job seekers find the job they dream! To help employers attract top talents faster! To help both sides to make better decisions based on real data for the Job Market!