Career path - strategy or chance!

Why the career path planning is a must to find your dream job?

2820 by Jobspace.bg Career guidance
Blog Title
22.10 2021

Планирали ли сте своя кариерен път или се развивате в случайна за Вас посока? Проучване на JobSpace.bg сред търсещите работа показва, че много малка част от тях сами определят кариерния си път. В повечето случай, младите хора излизат на пазара на труда, без да са ориентирани, в каква посока искат да се развиват. В последствие трудовият им опит започва случайно и определя целия им живот. Чрез не осъзнатия си избор на професия те оставят на случайността да управлява живота им.


На въпроса „Щастливи ли сте на работното си място?" 1 на всеки 10 човека казва, че е щастлив, а останалите казват „НЕ“. Оказва се, че голяма част от населението са нещастни на работното си място и работят само, за да преживяват. Цял живот прекарват в чувство за непълноценност, без да знаят защо са подтиснати и неудовлетворени.


Нека да дефинираме какво представлява „мечтаната работа“.Мечтана е всяка работа, в която сте добър, вършите с желание и лекота. Доставя удоволствие на човека, който я върши и обединява неговите страсти, умения, талантите и образование, които отварят целия му потенциал, за да добави стойност за себе си и обществото.


За да постигне удовлетвореност и да работи мечтаната работа е от изключително значение, човек да се самоанализира и да начертае своя ясен кариерен път, който да следва. А работодателите, които предлагат възможност на своите служители да следват избрания път на развитие, засилват доверието у служителите си, разгръщат потенциала им и засилват тяхната ангажираност.


Кариерното ориентиране е много важен процес, който всеки уважаващ себе си човек, трябва да премине още в училищна възраст. Тъй като знанията и талантите, улесняват работата и те са факторите, които би следвало да определят избора на професия. Ето през какви етапи на самоанализ трябва да преминете, за да се ориентирате как да обедините своите умения и таланти с образованието и квалификацията, която имате така, че да начертаете ясен кариерен път.


Какви етапи включва изграждането на кариерния път?


 1. Първи етап – Определете своите цели!


Опознайте себе си! Самоопознаването ще Ви помогне да се ориентирате в сферата и професията, която би обединила Вашите страсти, умения и таланти и ще ви помогне да определите своите кариерни цели. Помислете:

От какво се вълнувате? Какво ви прави щастливи?  Кои са вашите силни страни и таланти? Коя е вашата сфера? Каква длъжност искате да заемате? При кой работодател? Имате ли нужда от обучения, за да постигнете целите си?


2. Втори етап – Започнете да планирате!


Къде сте сега в своята кариера? Къде искате да бъдете? Как ще осъществите своите желания за кариера? 

Планирането ще Ви помогне да начертаете кариерен план, който да следвате за изпълнението на ясно поставените кариерни цели. Не забравяйте, поставянето на срокове е много важна част от целеполагането.


3. Трети етап - Организирайте действията си!


Извършете необходимите действия по проучване на различни възможности и работодатели в сферата в която искате да се развиватеСъздайте и поддържайте лична мрежа от взаимоотношенияБъдете проактивни! Проактивността е много ценено качество от работодателите.


4. Четвърти етап - Управлявайте кариерата си!


Сравнявайте се с другите градивно. Обучавайте се. Бъдете конкурентни. Търсете това, което Ви харесва и Ви вълнува. Бъдете най-добрите в това, което правите.


5. Пети етап - Контролирайте кариерата си!


Кариерното развитие е непрекъснат процес. Определете Вашата  отправна точка. Коригирайте в случай на отклонения в целите и желаното развитие.

JobSpace.bg automatically matching employers and job seekers to help them find and contact each other directly, faster and easier than ever! Our Goals are to help job seekers find the job they dream! To help employers attract top talents faster! To help both sides to make better decisions based on real data for the Job Market!