How to sell your talent?

Show the employer that you solve problems!

2617 by Jobspace.bg Career guidance
Blog Title
22.10 2021

Комбинацията между умения, таланти и призвание е най-мощното средство за дефиниране на работата, която само вие можете да свършите, така че да решите даден проблем на работодателя. 


Затова, след като вече сте опознали себе си, своите силни страни, имате кариерни цели, за които бихте дали своя принос е време да потърсите работодателя, които би помогнал да осъществите своя кариерен план


Проучете работодателите във вашата сфера. Идентифицирайте ключов проблем за решаване на компанията, която сте избрали. Преценете мащаба на проблема. Помислете как съчетавайки опита, знанията и талантите си, можете да разрешите проблема. 


Покажете, че сте готови да дадете своя най-голям принос, като решите актуален проблем на работодателя. Покажете на работодателя, че вие сте решението, от което се нуждае. Покажете му, че той има конкретна нужда, а вие решение, което отговаря на тази нужда. 


Презентирайте точно своето предложение, като акцентирате на:

- Какви ползи ще допринесете в цифри;

- Какви методи, инструменти и ресурси ще са необходими;

- Дайте времеви измерения за решаване на проблема на работодателя.


Пробудете сетивата си за новите възможности. Това, което за работодателя е бедствие или криза, може да се превърне във вашата нова възможност.


Давайте на работодателя решение, а не се оплаквайте от проблемите. Най-важният инструмент днес е вашата проактивност. За да получите желаната работа, от първостепенно значение са любопитството и умението за проучване и събиране на информация.


Кариерните възможности за хора, готови да разрешават проблеми са неограничени.


Ако пък не намирате работата, която оползотворява и развива вашите таланти, ами създайте я тогава. Значи има ниша, която можете да завладеете.

JobSpace.bg automatically matching employers and job seekers to help them find and contact each other directly, faster and easier than ever! Our Goals are to help job seekers find the job they dream! To help employers attract top talents faster! To help both sides to make better decisions based on real data for the Job Market!