Which does it make you indispensable in front of the employer?

How to identify your career strengths?

3147 by Jobspace.bg Career guidance
Blog Title
22.10 2021

Удовлетвореността на работното място е все по-важен фактор и основен мотиватор за талантите, при смяна на своя работодател. Тя е ключът към щастието в ежедневието на хората, към което се стреми всеки един от нас. Но за да постигнем това щастие е необходимо да познаваме себе си, да имаме цели, към които да се стремим и да познаваме талантите и уменията си, които да ни водят успешно към каузата, към която се стремим. Тук е времето да ви насочим как да определите вашите силни страни, като ви провокираме да си отговорите на следните въпроси. 


Какво умеете да правите с лекота, без усилия, просто ви се удава най-естествено. Какво ви изпълва с удоволствие и ви кара да сте положително заредени, когато го вършите? Помислете каква е вашата лична отговорност към света, работодателя, колегите. Кои са вашите силни страни и ресурси, които ви правят незаменим, за настоящия ви работодател? Какво хората ви молят да правите, защото ви бива и го правите добре? Ако някой попита близки до вас хора, какви са талантите ви, какво ще отговорят те? А вие?


Сега помислете към какви професионални области изпитвате страст? Как прекарвате свободното си време? Какво ви зарежда с енергия или разпалва страстите ви? Какво обичате да четете?


Не винаги удоволствието се крие в парите. Важно е да откриете вашата Кауза. Каузата е вътрешното убеждение, за което работите. Мотивацията за работата идва от вън, а за каузата - отвътре.


Каузата е нещото, за което се трудите, тъй като вярвате в него. В резултат вашия труд става вашето призвание. Когато откриете вашето призвание е време да опишете работата, която само вие можете да вършите и в която ще бъдете най-добър. Това е работата, която преплита вашите силни страни с вашите страсти, таланти и вътрешни убеждения.


Комбинацията между умения, таланти и призвание е най-мощното средство за дефиниране на работата, която само вие можете да свършите, така че да решите даден проблем на работодателя. 


Сега е време да покажете на работодателя, какъв проблем можете само вие да му решите. Какъв ще е вашият принос?


Покажете, че можете да дадете своя най-голям принос, за да решите важен проблем на работодателя. Това ще ви открои от останалите кандидати. Продайте таланта си, като покажете, че решавате проблемите, а не ги създавате. 

JobSpace.bg automatically matching employers and job seekers to help them find and contact each other directly, faster and easier than ever! Our Goals are to help job seekers find the job they dream! To help employers attract top talents faster! To help both sides to make better decisions based on real data for the Job Market!