Difference between a CV and a resume!

When do I use a CV and when a resume?

1239 by Jobspace.bg Curriculum vitae
Blog Title
04.11 2021

Автобиографията (CV) се счита за документ, който описва детайлно в хронология целия опит, образование, квалификация, курсове,сертификати на търсещия работа. Използва се предимно за позиции свързани с наука, медицина или в държавните институции, където има строго определени изисквания за детайлна информация по отношение на опита и квалификацията на кандидатите. Автобиографията, може да е с различна дължина, в зависимост от опита на търсещия работа. Най-разпространен в България е европейския формат на автобиография.


Резюмето е съкратен вид на автобиография, което има за цел да покаже обобщена информация, която акцентира на силните страни и постиженията на кандидата. Неговата цел е да предизвика интерес у работодателя, за да покани кандидата на интервю.Най-често резюмето е в една максимум 2 страници. Може да се използва при кандидатстване за всякакъв вид работа, без ограничение. Днес резюмето се предпочита и от кандидати и от специалисти по човешки ресурси, тъй като е по-целенасочено и кратко. Дава повече креативност, свобода и възможност на търсещия работа да обобщи най-важната информацията, с която се гордее и в същото време спестява време на специалиста по подбор.


И автобиографията и резюмето обаче, изискват внимание и целенасочена редакция, за да се постави подходящ акцент за всяка позиция, за която се кандидатства.


Без значение е дали ще използвате CV или резюме при кандидатстване за работодател. В зависимост от целта и позицията, може да изберете по-подходящия формат. Но все пак в съвремието ни се предпочитат резюметата, защото те са стегнати, лесни за сканиране от специалистите по подбор и системите за проследяване на кандидати. Дават по-голяма възможност за отличаване с креативност на кандидата и бързина във вземането на решение за интервю.


Вижте резюме темплейтите, които JS Resume writer, предлага за вас.

JobSpace.bg automatically matching employers and job seekers to help them find and contact each other directly, faster and easier than ever! Our Goals are to help job seekers find the job they dream! To help employers attract top talents faster! To help both sides to make better decisions based on real data for the Job Market!