Labor offices

Labor offices Sofia, list of telephone numbers, addresses and e-mail.

67352 by Jobspace.bg Labor offices
Blog Title
19.05 2020

Дирекциите "Бюро по труда" (ДБТ) са териториални поделения на Агенцията по заетостта и обслужват населението на прилежащите райони и общини.


Следва списък с адресите и телефоните на бюрата по труда в София.


Дирекция Бюро по труда – Възраждане - София

Обслужва районите Възраждане, Красна поляна, Триадица, Лозенец, Овча купел,Витоша и Средец.

Адрес: 1303 София, ул. „Странджа" № 64, 

тел. 02/831 70 78
E-mail: 
dbt101@mbox.contact.bg
Приемно време 8.30-17.00ч.


Филиал Триадица:

1408 гр. София, ж.к. "Стрелбище" ул. Котленски проход" № 20,

тел. 02/962 17 61

E-mail: filial_triaditsa@mbox.contact.bg
Приемно време 8.30-17.00ч.


Филиал Красна поляна:

1330 г. София, ж.к.Разсадника-Коньовица, бл.31,

тел. 02/820-16-75

E-mail: filial_krasnapolyana@mbox.contact.bg

Приемно време 8.30-17.00ч.

 

Дирекция Бюро по труда – Люлин - София

Обслужва районите Люлин, Връбница, Банкя, Нови Искър и Илинден

Адрес: 1324 София, жк Люлин, десети микрорайон, бл. 158, вх. А, партер,

тел. 02/ 825-49-83

E-mail: dbt104@mbox.contact.bg
Приемно време 8.30-17.00ч.


Филиал - Връбница: 

1360 гр. София жк.Надежда 3, ул.Хан Кубрат, бл.328, вх.Б, ет.1,

тел. 02/8363 225
E-mail: 
filial_vrabnitsa@mbox.contact.bg
Приемно време 8.30-17.00ч.

 

Дирекция Бюро по труда – Изток – София


Обслужва районите Младост, Панчарево, Изгрев, Студентска, Искър и Слатина

Адрес: 1715 София, жк Младост-4, админ.сграда срещу блок 465,

Телефон за информация: 02/875 71 19
Приемно време: 8.30 - 17.00

Email:dbt111@mbox.contact.bg


Филиал – Студентски град: 
адрес:Студентски град, бл.5, ет.1,ст.102

тел. 02/ 868-75-64 
Приемно време: 8.30 - 17.00
E-mail: bstrud@abv.bg

 

Дирекция Бюро по труда – Сердика – София


Обслужва районите Сердика, Надежда и Красно село.
Адрес: 1202 София, ул."Тимок" № 20,

тел.  02/931 17 44; 02/832 61 61

Приемно време:  8:30 - 17:00
E-mail: 
dbt107@mbox.contact.bg


Филиал
 - Подуяне:

Обслужва районите Оборище,Подуяне и Кремиковци.

ж.к. "Левски -В"бл.10А,

тел. 02/ 946-61-01

Приемно време: 8.30 - 17.00

E-mail: bt-serdika-01@mail.bgfilial_poduene@mbox.contact.bg

JobSpace.bg automatically matching employers and job seekers to help them find and contact each other directly, faster and easier than ever! Our Goals are to help job seekers find the job they dream! To help employers attract top talents faster! To help both sides to make better decisions based on real data for the Job Market!