8 customs duties for HR Agencies

What are the myths about HR Agencies?

979 by Jobspace.bg Job Seekers
Blog Title
12.01 2022

Широко разпространени са схващанията от търсещите работа, че използването на HR агенции е загуба на време и затова предпочитат да кандидатстват директно към самия работодател. Но имайте предвид, че голяма част от работодателите не обявяват самостоятелно позициите си по ред причини, които могат да бъдат: липса на HR екип, който да се занимава с подбор; да не изтича информация към конкуренцията на фирмата; или в момента друг служител заема позицията, която се търси. Причините могат да бъдат разнообразни, но най общо идеята е да бъде изнесена услугата по дискретен начин. И щом услугата е изнесена, то означава, че има ясен процес за кандидатстване, който трябва да се уважи, спрямо желанието на работодателя. Ако избягвате кандидатстването по позиции на HR агенции, това означава че вие може да пропускате позиции на работодатели, за които си заслужава да работите.


Какви са митовете за HR Агенциите?

Липсата на разбиране на ползата от HR агенциите и лошите практики на някои от тях водят до някои схващания на търсещите работа, които искаме да развенчаем. Например, че:


1. HR агенциите са загуба на време

Не отричаме, че може да има и такива, но утвърдените агенции, които са от дълго време на пазара са доказали ползата си за работодателите, респективно за търсещите работа. Още повече, да сте виждали отворена позиция за управител на фирма или изпълнителен директор? Позициите нависоко ниво не се обявяват, за тях се използва посредничество, поради нуждата от професионализъм. Големите международни фирми имат практика да използват посреднически фирми при разрастване на екипите си и ако вие имате предразсъдъци за агенциите, означава че пропускате и отворени позиции за добри работодатели.


2. Агенциите не се интересуват дали кандидатът ще бъде назначен на работа

Напротив, за агенциите е от голямо значение дали предложен от тях кандидат ще бъде назначен на работа при работодателя, за който търсят служител, защото комисионната им зависи от това. Най-често агенциите получават комисионни на база назначен кандидат, предложен от агенцията.


3. Събират база данни на CV-та, без да имат отворени позиции

Това също не е вярно тъй като работата на агенциите се следи от Агенцията по заетостта и Инспекцията по труда. И те могат да загубят лиценза си, ако обявяват измислени позиции без да са подкрепени с подписан договор с работодател, който писмено е възложил на агенцията да търси хора по определената длъжност.


4. Взимат пари от търсещите работа

Това е противозаконно и не се прилага с влизане на изменение на Закона за насърчаване на заетостта и уредено с Чл. 28, ал. 7, т. 2,обнародвано в държавен вестник, бр. 18 от 2006 година.


5. Изпращат само свои хора за хубавите длъжности

Както вече споменахме, комисионната на посредниците зависи от назначените кандидати, които се одобряват от работодателя. Частните работодатели залагат на знанията и уменията на кандидатите, дали ще се справят с работата, а не на чий познат са те. В крайна сметка, работодателят сам преценя кой кандидат да назначи на свободната длъжност, а работата на HR агенцията е да направи първоначалният подбор.


6. Са на страната на работодателите, а не на търсещите работа, защото работодателите им плащат

Голяма част от базата с кандидати, която си градят HR агенциите е от препоръка на търсещи работа. Ако нямат кандидати, няма да имат и финансиране. Така, че за агенциите, търсещите работа са дори по-важни от работодателите, имайки предвиди липсата на квалифицирани кадри. 


7. Щом не обявяват името на фирмата, значи са измамници

Както вече споменахме, не обявяването на името на фирмата може да има различни причини и най-често това са стратегически за бизнеса. Като липса на информация, заради конкуренцията например.


8. Липсва дискретност и конфиденциалност

Агенциите нямат основание да разпространяват информация, кой и кога си търси работа, защото нямат полза от това. Това уронва репутацията им,а и са длъжни да спазват пълна конфиденциалност с новия регламент за защита наличните данни – GDPR.


За предимствата на HR Агенциите, можете да прочетете тук.


Ако се нуждаете от повече информация или кариерно ориентиране, можете да се свържете с нас.

JobSpace.bg automatically matching employers and job seekers to help them find and contact each other directly, faster and easier than ever! Our Goals are to help job seekers find the job they dream! To help employers attract top talents faster! To help both sides to make better decisions based on real data for the Job Market!