What are the benefits of HR agencies when looking for a job?

Advantages of looking for a job through an HR agency.

1136 by Jobspace.bg Job Seekers
Blog Title
12.01 2022

Често търсещите работа подценяват ролята на посредничеството на HR Aгенциите по различни причини, най-често поради лоши практики на някои от посредниците. Но истината е, че HR агенциите могат да бъдат много полезни за търсещите работа, стига да знаят как да ги използват.


Да започнем от това как работят лицензираните HR агенции и каква е тяхната роля?

Агенциите за подбор на персонал, играят ролята на посредник между работодателя и евентуалните кандидати за работа. Работодателите възлагат на агенциите своите вакантни длъжности, а посредниците работят за намиране на най-подходящите хора, който да заемат позициите. Провеждат се предварителни интервюта с кандидатите, за оценка на уменията им и се предоставят на работодателя за одобрение. Законово е установено комисионни да се взимат от работодателите, а услугите за търсещите работа са напълно безплатни.  


Предимства при търсене на работа чрез HR агенция.


Ако вие си търсите работа, един от задължителните ви канали за търсене трябва да са посредническите агенции, защото:

-         Ще имате достъп до отворени позиции, които не са пряко обявени от работодателите.

Много често за позиции на по-високо йерархично ниво или заради конкуренцията или за да се избегне де-мотивация на служител, който все още заема позицията, работодателите много често не желаят да обявяват свободната си позиция от свое име. Тогава, използват HR Агенции.


-         Ще ви спестят време като ви имат предвид, ако се отвори нова позиция отговаряща на вашия опит и умения.

Ако използвате HR Агенции, те ще ви имат предвид за всички подходящи позиции,които имат отворени, към дадения момент. Така, ще бъдете препоръчани на повече работодатели, без да се налага да кандидатствате самостоятелно. Освен това веднага ще ви уведомят, ако им се отвори нова подходяща позиция. Така вие си спестявате време в търсене и кандидатстване по обяви.


-         Винаги ще сте наясно с по-добри възможности за работа.

Работата с HR Агенции, ви държи крачка напред в своята кариера. Тъй като ще бъдете информирани за пазара на труда и новите възможности, които се отварят. Така можете да се развивате и да следвате кариерния си път. Човек винаги трябва да се стреми към развитие и надграждане към по-добри възможности.


-         Ще имате достъп до безплатно консултиране,особено ако нямате опит в търсенето на работа и провеждането на интервюта.

Услугите на HR Агенциите затърсещите работа са напълно безплатни. Посредниците получават заплащане от работодателите, за които търсят служители. Но тъй като комисионната им зависи от това как препоръчан от тях кандидат ще се справи на интервюто с работодателя и дали ще бъде назначен, то информацията, която можете да получите от посредниците е безценна.


-         Можете да получите ценна информация за работодателя и как да се представите най-добре на интервюто с него. Как да се държите на интервюто? Какво се цени от работодателя?

HR Агенциите могат да ви спестят време, като ви разкажат за позицията, компанията и длъжността, така че да сте наясно дали позицията отговаря на вашата квалификация. Много често те имат повече информация, която не фигурира в обявите за работа и която може да ви е от голяма полза. Консултантите по подбор пресяват позициите, за които сте подходящи на база на това как искате да се развивате и какви кариерни цели сте си поставили.


-         Можете да получите ориентир как да се позиционирате в заплащането, ако не сте запознат с пазарните цени.

HR Агенциите са чудесно средство, за да се информирате за нивата на заплащане във вашата сфера, особено ако не сте наясно как да се позиционирате и каква заплата да поискате. Те са начинът да разберете дали заплатата, която искате е достъпна за работодателя, за който ще кандидатствате. И не на последно място, те ще ви уведомят, ако се подценявате или надценявате.


-         Можете да получите информация от кухнята на компанията, която да ви е полезна за интервюто.

Чрез тях можете да се позиционирате правилно и да получите ценна информация, за да се справите на интервю за работа. Например на какво държат работодателите. Какви са вашите силни страни. Защо сте подходящ за позицията. HR Агенциите са чудесно средство за сверяване на часовника ви, как се позиционирате сред другите кандидати, особено ако имате ниска самооценка.


-         Вие ще бъдете препоръчан. Пренесеното доверие,което ще получите е безценно.

Консултантите имат „връзки“ – много често консултантите познават директно мениджърите, които отговарят за назначаване на новите служители в компаниите. Това са хора, с които вие сами е невъзможно да си уредите среща. Когато получат обаждане от консултант с когото работят, познават добре и му имат доверие, това накланя везните в полза на кандидата.


Какви са митовете за HR Агенциите, можете да прочетете тук.


Ако се нуждаете от повече информация или кариерно ориентиране, можете да се свържете с нас.

JobSpace.bg automatically matching employers and job seekers to help them find and contact each other directly, faster and easier than ever! Our Goals are to help job seekers find the job they dream! To help employers attract top talents faster! To help both sides to make better decisions based on real data for the Job Market!