Online image

Build your online image, radiating trust and professionalism.

3649 by Jobspace.bg Personal Brand
Blog Title
21.12 2021

В следствие на развиващия се пазар на труда възниква необходимостта за открояване при кандидатстване за работа. Как да създадете ангажиращ, уникален и привличащ вниманието професионален личен бранд?


Личната марка е проект за цял живот, при който отговаряш персонално, а не скрит зад организация. Създаването на личен бранд, не само ще ви помогне да се отличите, но и ще бъде сериозен тласък в кариерата ви.


Изграждането на онлайн присъствие е сложен и постоянен процес, който трябва да се фокусира върху вашите квалификации и професионализъм. Когато работодател ви разгледа онлайн, трябва да забележи силно присъствие и информация подчертаваща вашия професионален опит. За да градите положителен имидж е необходимо да стартиране следните стъпки:


1. Проучете себе си и анализирайте резултатите от вашето търсене

Преди да започнете да изграждате лична марка, първо трябва да знаете какво е вашето онлайн присъствие в момента. Направете собствено проучване за себе си, така че да знаете какво виждат другите, когато се поинтересуват от вас.


2. Почистете всяко съдържание, което ви злепоставя

Почистете рисковите резултати от търсенето и публикации в социалните медии, които ви злепоставят. Отървете се от всичко, което не съответства на вашата визия за добър имидж и може да попречи на развитието на вашите цели. Най-вредните резултати за вашия имидж би била информация разкриваща:

• Непрофесионално поведение

• Непрофесионален стил на комуникация

• Пиене или употреба на наркотици

• Престъпно поведение

• Поляризационни възгледи - особено когато са свързани с политика, религия, раса и пол.

• Сексуално съдържание

• Насилие или тормоз


3. Направете самоанализ, за да идентифицирате своите цели

Опознайте себе си и помислете какъв професионален имидж искате да изградите, като си отговорите на следните въпроси:


• Кой съм аз?

• Какво искам да постигна?

• С какво съм уникален?

• Коя е моята запазена марка?

• Кои са моите силни страни и таланти?

• Какви проблеми решавам с лекота?

• На кой мога да помогна?

• Какво искам да постигна?

• С какви качества искам да бъда идентифициран?

• На коя аудитория искам да привлека вниманието?


Независимо дали изграждате личен бранд, докато: кандидатствате в училища, търсите работа или просто се опитвате да увеличите мрежата си и да печелите потенциални клиенти, отделете време, за да отговорите на горните въпроси.

В допълнение към тези въпроси, започнете да мислите за постиженията си и събирайте всички подкрепящи материали, които могат да ги засилят. 

Определете вашите краткосрочни и дългосрочни цели за вашата лична имиджова стратегия, разпишете план и действайте. 

Време е да започнете да изграждате онлайн присъствие, което работодателите намират лесно и оставя перфектно впечатление.


4. Изградете онлайн присъствие, което е отражение на вашите постижения и цели

Сега е време да се включите в представянето на положителните си страни.

Можете да направите това чрез:

• Изписване на постиженията, с които се гордеете;

• Изброяване на моменти, когато другите разпознават вас и работата ви публично;

• Пренасяне на доверие чрез препоръки;

• Показване на връзка с влиятелни личности и ментори, които са в съответствие с това, което се опитвате да постигнете.


5. Следвайте личната стратегия за брандиране

При създаването на вашето публично присъствие се уверете, че сте представили обобщено информация пресъздаваща: 

• Ясен контур на вашата лична марка;

• Краткосрочни и дългосрочни цели за лично брандиране;

• Вашите уникални качества, таланти, професионален опит;

• Вашите постижения.


6. Поддържайте един и същи личен бранд във всички онлайн платформи

Бъдете онлайн навсякъде по един и същ начин фокусирани.


7. Не разделяйте вашата лична марка от вашия личен живот

Покажете, че вие живеете с вашия бранд. Вашият бранд и вашият личен живот трябва да е едно и също нещо.


8. Най-ценната препоръка е от уста на уста

Каква е историята, която хората разказват за вас. Отговаря ли на вашата история?


Създайте професионален профил в JobSpace.bg, за да управлявате своята кариера.

JobSpace.bg automatically matching employers and job seekers to help them find and contact each other directly, faster and easier than ever! Our Goals are to help job seekers find the job they dream! To help employers attract top talents faster! To help both sides to make better decisions based on real data for the Job Market!