Top 10 Common Job Interview Questions and the Meaning Behind Them

What do interviewers most often want to learn about the candidates they invite for an interview?

898 by Jobspace.bg Interview
Blog Title
18.02 2022

Като цяло това, за което следи интервюиращият е следното:

-         Дали човекът има нужното образование и квалификация да заема позицията;

-         Дали има релевантен опит, за да се справя със задълженията;

-         Дали ще се впише в екипа;

-         Дали има потенциал да се развива в компанията;

-         Дали е наясно със себе си и търси дългосрочно развитие;

-         Какви са му ценностите и дали те съвпадат с тези на компанията, за да е проактивен и ангажиран;

-         Дали позицията отговаря на неговите желания за развитие, за да преценят дали гледат в една и съща посока.


Опитът и образованието се разбират от изпратеното резюме при кандидатстване, но по-голямата част от търсената информация се придобива на самото интервю.


Ако искате да се представите блестящо, трябва да помислите как да отговорите на търсената информация от работодателя.


За да придобият нужната информация, интервюиращите задават въпроси, чийто отговори изясняват цялостната картина, дали въпросния кандидат отговаря на изискванията за позицията и ще се справя с работата.


Тук ви даваме кратък списък с най-често задаваните въпроси и смисъла, който се крие зад тях.


1.       Разкажете повече за себе си?

Отговорът на този въпрос е вашата възможност да споделите,какво е най-важното нещо, което интервюиращия трябва да знае за вас, което ще ви отличи като подходящ кандидат за позицията, за която сте поканени на интервю. Тук е важно да акцентирате върху резултатите и постиженията си, както и върху вашите силни страни и таланти.


2.       Защо решихте да кандидатствате за тази позиция?

С този въпрос интервюиращият иска да разбере, защо мислите,че сте подходящ за позицията. Разкажете, с какво можете да сте полезни и какъв принос, можете да дадете на компанията. Какъв проблем можете да ѝ решите.


3.       Разкажете ми нещо, което не присъства във вашето резюме, но е добре да го знаем?

С този въпрос интервюиращият иска да разбере малко повече за вас. Какви са ценностите и принципите, които следвате и дали ще се впишете в екипа. Тук можете да разкажете за ваше хоби, интереси и каузи, които следвате,които ще ви предадат допълнителна стойност към кандидатурата ви. Освен това е добре да покажете мотивация за работа както в екип, така и самостоятелно. А ако искате да сте отличник, можете да вметнете и за някой недостатък, който имате, за да спечелите доверието на интервюиращия. Можете да кажете за области от опита ви,където не сте перфектни, но работите по развитието им. Освен това, можете да акцентирате върху способността ви да решавате конфликти, като разкажете как се справяте в конфликтни ситуации. А показването на проактивност, ще ви изстреля директно към назначението ви.


4.        Какво знаете за компанията?

Чудесен въпрос да разберат дали сте се интересували от организацията и дали сте се подготвяли за интервюто. Това показва мотивация към длъжността и желанието ви да се представите добре и да бъдете назначени.

Добре е, когато се запознавате с организацията да идентифицирате важен проблем за компанията, който вие с вашия опит и таланти можете да разрешите.


5.      Какви са плановете ви за развитие?

С този въпрос се цели да се разбере, дали сте наясно със себе си и своя кариерен път и как точно искате да се развивате, какво ви мотивира, за да може интервюиращият да разбере, дали компанията може да ви осигури това развитие. Защото, ако не може, много скоро ще им се наложи да си търсят друг човек. Тук е момента, ако наистина искате тази работа, да покажете мотивация за развитие в организацията.


6.       Защо ви се налага да си търсите работа?

С този въпрос интервюиращия цели да извлече информация, защо сте на пазара на труда. Каква е причината за напускане на последната месторабота? Много внимавайте как се изказвате за бившите си работодатели.Никой работодател не би наел човек, който е склонен да урони авторитета му, при евентуално напускане. Най – добре е да бъдете искрени и да не използвате заучени отговори, тъй като интервюиращите са ги чували много пъти. 


7.       Каква заплата очаквате?

Този въпрос е чувствителен за много кандидати, но всъщност е много, много важен, както за интервюиращия, така и за интервюирания.


С този въпрос работодателя цели няколко неща:

1)     Да разбере, дали кандидатът се оценя релевантно спрямо опита и уменията си;

2)     Да разбере нивото на желана заплата, за да предложи същата или близка до нея, за да може след това служителя да е удовлетворен и да не се налага на работодателят да търси нов човек в кратък срок.


В повечето случаи кандидатите смятат, че работодателите искат ниво на заплащане, за да може да предложат по-ниска сума, ако кандидатът се подцени. Това не е меродавно, защото работодателите са наясно, че много по-големи разходи ще имат при текучество на персонала, отколкото, ако задоволи изискванията на кандидата. Но погледнато реално кандидатът казва каква заплата очаква и би следвало да каже сума, която го удовлетворява.


Други кандидати смятат, че всяка компания така или иначе си има бюджет, защо да обявяват сума. Това е така, за организации със строга йерархия, но за бързо развиващи се организации с плоска структура, където уменията са приоритет и са нужни хора, защото се разрастват, най – добрата стратегия е да подхождат гъвкаво според уменията на кандидатите, защото така привличат хора, които са им нужни за развитие на бизнеса. Така и договарянето на заплата  е по-лесно, защото се вземат в предвид желанията на кандидата и се стига до златната среда.


Така, че от всичко казано до тук, най – добре е да сте проучили нивата на заплатите във вашата сфера, да знаете колко струват комбинацията от вашите умения, опит и таланти и да продадете свободното си време на най-високата възможна цена. Един съвет - никога не казвайте фиксирана сума, защото така показвате, че не сте склонни на преговори. Винаги давайте граници на заплащане, като за долна граница, посочите желаната сума. Фиксирана сума се обявява само , ако знаете, че имате уникално предимство пред останалите и назначението ви е сигурно.


8.       Защо смятате, че трябва да ви наемем?

Много важен въпрос, който цели интервюиращият да научи,какъв проблем можете да решите на компанията. Ако сте проучили добре компанията,за която сте кандидатствали, трябва да сте идентифицирали и нейните нужди, за да ѝ предложите вашите възможности за решаване на проблема. Така със сигурност ще спечелите доверието. А това ще е възможно само, ако продадете себе чрез решението на конкретен проблем на работодателя. Така със сигурност ще се отличите от другите кандидати.


9.       Защо имате прекъсвания в трудовия стаж?

Празнините в трудовия стаж будят тревожност за работодателите,защото те се притесняват от липсата на развитие в съответния период. Така, че ако има празнина във вашия стаж, можете да акцентирате, как точно сте се развивали в този период. Така, ще оставите впечатление у интервюиращия, че не сте бездействали.


10.       Имате ли някакви въпроси?

Тук е момента да покажете най-търсеното качество от работодателите – ПРОАКТИВНОСТТА.

 В една среща интерактивността е двупосочна, покажете заинтересованост към компанията,позицията и задълженията, които бихте вършили, ако ви наемат. Не забравяйте да попитате какво следва като процес след интервюто.

 

Какви въпроси да задавате на интервю за работа, можете да прочетете тук

JobSpace.bg automatically matching employers and job seekers to help them find and contact each other directly, faster and easier than ever! Our Goals are to help job seekers find the job they dream! To help employers attract top talents faster! To help both sides to make better decisions based on real data for the Job Market!