Емоционална интелигентност vs Интелектуална интелигентност

Емоционалната интелигентност – ключът към личния и професионален успех!

3380 by Jobspace.bg Търсещи работа
Blog Title
07.10 2022

Знаете ли, че 70-80% от успеха в зряла възраст се дължи на емоционалната ни интелигентност? Това твърдят експерти-психолози като Даниел Голман и Й. Фрийдман. А само 10% до максимум 20% (за някой хора) от успеха се дължи на Интелектуалната интелигентност.


Емоциите оказват изключително влияние при взимането на решения и са неразривна част от човешката същност и от човешкото общуване, в т.ч. и в организационен контекст и така влияят на човешкото поведение.


Чувствата са неразривно свързани с начина, по който хората мислят и се държат, което ги прави важен фактор в управлението на хора и взимането на решения, пред които човек се изправя всеки ден. Липсата на контрол върху чувствата е в състояние да породи пагубни последици. 


Когато сме под стрес, изпитваме гняв или обида, е възможно да вземем неадекватни решения, за които впоследствие да съжаляваме. Негативните емоции имат силата да ни сковават, да ни карат да се страхуваме, да влияят на изборите ни в неподходяща за нас посока. Не случайно, емоционално интелигентните хора, избягват да взимат важни решения, когато са подвластни на емоция.


Ако не можете да управлявате емоциите си, вероятно не управлявате и стреса си. Това може да доведе до сериозни здравословни проблеми. Не контролираният стрес повишава кръвното налягане, потиска имунната система, повишава риска от инфаркти и инсулти, допринася за безплодие и ускорява процеса на стареене.


Първата стъпка към подобряване на Вашата емоционална интелигентност е да се научите как да управлявате стреса.


Не контролираните емоции и стрес също могат да повлияят на психичното ви здраве, което ви прави уязвими към тревожност и депресия. Ако не сте в състояние да разберете, да се чувствате комфортно или да управлявате емоциите си, вие също ще се борите да създадете силни взаимоотношения. Това от своя страна може да ви накара да се чувствате самотни и изолирани и допълнително да изостри всички проблеми с психичното здраве.


Като разбирате емоциите си и как да ги контролирате, вие можете по-добре да изразите как се чувствате и да разберете как се чувстват другите.Това ви позволява да общувате по-ефективно и да изграждате по-силни взаимоотношения, както на работното място, така и в личния си живот.


Това, което ни задвижва всъщност са емоциите. Емоциите ни карат да действаме или бездействаме. Затова е от съществено значение да сме емоционално интелигентни, т.е. да умеем да контролираме емоциите си. Защото решения взети от спектъра на положителните емоции, водят до уверени действия и постигане на резултати, а решения взети през призмата на негативни емоции (страх, вина, обида ..) водят до лоши последствия или най-малкото до бездействие.


Познаването, разбирането и реагирането на емоциите спомага за преодоляването и редуцирането на стреса, както и за осъзнаването на това, как нашите думи и действия влияят на другите около нас.


Емоциите влияят на човешкото поведение във всяка сфера от живота, включително и в трудовата дейност, като въздейства на мотивацията и ангажираността в трудовия процес.


Емоционалната интелигентност е мощен инструмент, за подобряване на критичните работни отношения и създаване на здравословно, продуктивно работно място и организационна култура. Тя е много важна част за изграждане на стабилни екипи и е нещо, което трябва да се измерва от работодателите, при набиране на хора.


Лидерът, който няма емоционална интелигентност, не е в състояние ефективно да прецени нуждите, желанията и очакванията на екипа, който ръководи. Лидерите, които реагират спонтанно, без да филтрират и анализират емоциите си, могат да създадат недоверие сред служителите си и сериозно да застрашат работните им отношения. Реагирането с нестабилни емоции може да бъде пагубно за цялостната култура, нагласите и положителните чувства към компанията. Добрите лидери трябва да осъзнават себе си и да разбират как тяхната вербална и не вербална комуникация влияе на екипа, защото лидерството е един от ключовете към мотивацията на служителите, а неразривен компонент за ефективното лидерство е емоционалната интелигентност.


Колкото повече социална интелигентност имате, толкова по-щастливи и по-силни ще бъдете и по-добрите лични взаимоотношения ще имате.


Хората с добре развити емоционални способности са по-склонни да бъдат весели и ефективни в живота си и ще могат да култивират умствените си навици, които подобряват тяхната производителност.


Ако трябва да обобщим всичко до тук, то е че ако се научим да контролираме емоциите си, ние ще сме в състояние да подобрим личния и професионалния си успех?


Но какво всъщност представлява емоционалната интелигентност и каква е разликата с интелектуалната интелигентност? 


Проста дефиниция за емоционална интелигентност е "способността ни да идентифицираме, оценяваме и контролираме емоциите си и тези на другите" с идеята да живеем в хармония с вътрешния си свят, да разбираме себе си и другите около нас, какво ги мотивира и как да работим съвместно с тях, за да бъдем щастливи, успешни и да изграждаме добри взаимоотношения, като знаем как успешно да комуникираме и влияем, без да сме подвластни на емоциите си и без да нараняваме чувствата на другите.


Емоционалната интелигентност отговаря за нашите чувства, емоции, артистични заложби, творчески и пространствени умения. Способността ни да комуникираме успешно, знаейки как да изкажем позицията си, как да заявим желанията си, как да получим, как да благодарим, как да поставяме лични граници, без да нараняваме чувствата на другите. Как успешно да комуникираме, влияем и изграждаме добри взаимоотношения, без да оставяме на емоциите да ни влияят на изборите.


Според Фрийдман - „Емоционалната интелигентност е начин за разпознаване, разбиране и избор на начина, по който мислим, чувстваме и действаме. Той формира нашите взаимодействия с другите и нашето разбиране за себе си.


Емоционалната интелигентност е способността за разбиране, използване и управление на собствените ни емоции по положителен начин за облекчаване на стреса, ефективно общуване, съпричастност с другите, преодоляване на предизвикателства и успокояване на конфликти. Емоционалната интелигентност  помага за изграждане на по-силни взаимоотношения и успешност. Освен това може да ви помогне да се свържете с чувствата си, да превърнете намерението си в действие и да вземете информирани решения за това, което е най-важно за вас.


Разликата между емоционалната интелигентност и интелектуалната е, че интелектуалната се измерва с това какви знания имаме и как боравим с информация, като капацитет на познавателни възможности, който нараства до 18-20 годишна възраст и след това има склонността да намалява. Докато емоционалната интелигентност се развива през целия ни живот и е свързана със социалният ни опит, способността ни да общуваме, да се съобразяваме, да съчувстваме, да изразяваме себе си и т.н.


В енциклопедията по психология под редакцията на германския психолог Ханс Айзенк, под интелект се разбира „възприемащ, разбиращ ум”, „висока степенна абстрактно или понятийно мислене” т.е. централно място се определя на мисленето, разбирането и познанието. 


В повечето дефиниции в основата на интелекта, стои способността за решаване на задачи или ситуации с помощта на мисленето. Към интелектуалните способности се отнасят бързината на разбирането, лекотата при боравене с числа, концентрацията и превключването на вниманието, мисловните операции – анализ, синтез, сравнение, абстрахиране и обобщение, качествата на мисловната дейност – бързина, гъвкавост, самостоятелност, както и видовете мислене – абстрактно-логическо, техническо и нагледно-образно. Освен вниманието и мисленето, неразделна част на интелекта е и паметта – запомняне, съхраняване и възпроизвеждане на определена информация. Обемът на паметта, бързината на запомняне, трайността на съхраняване, точността и услужливостта на паметта са съществени признаци при проявите на интелекта. Интелектът отразява умствените способности на личността. 


Централно място заемат интелектуалните качества – ерудиция, мисловна дейност, добра памет, бързо възприемане и осмисляне на информация, обща култура, а в периферията се появяват качества, които имат отношение към личността, поведението и взаимоотношенията между хората – стил на говорене, душевна красота, добър външен вид, заложби, чувство за достойнство и т.н. 


Интелектуалната интелигентност или интелекта най-общо казано е способността на човек да възприема, осъзнава и използва дадена информация. Това е набор от способности за учене, разбиране, решаване на сложни въпроси. Интелекта е свързан с разума, мисловните способности, логическото и абстрактно мислене и възможността ни да боравим с информация.


Голяма част от интелектуалната интелигентност зависи от емоционалната интелигентност. Защо? Защото, емоциите имат много по-силно въздействие върху разума, отколкото обратното.


Вероятно познавате хора, които са академично блестящи, но въпреки това са социално не способни и неуспешни в работата или в личните си взаимоотношения. Интелектуалните способности или вашият коефициент на интелигентност не са достатъчни сами по себе си, за да постигнете успех в живота.


Според Робърт К. Купър - „Ако ни липсва емоционална интелигентност, всеки път, когато възникне стрес, човешкият мозък се превръща в автопилот и има тенденция да прави повече от същото, само по по-сложен начин. И тогава интелекта е без значение. Което е точно погрешен подход в днешния свят.“


Какво характеризира интелектуалните умения:

·        количество памет;

·        умения за анализ, структуриране на информация и прогнозиране;

·        логика;

·        грижа;

·        усърдие;

·        възпроизвеждане;

·        гъвкавост, дълбочина, любознателност на ума;

·        любопитство.

 

Докато интелекта, малко или много е постоянна величина, то емоционалната интелигентност, може да се придобие. Т.е. можем да се научим да владеем емоциите си, така че да постигнем емоционална свобода и да гледаме неутрално на ситуации и случки, които могат да повлияят пагубно, за хора с ниска емоционална интелигентност.


Емоционално интелигентните хора са:

-     По-щастливи

-     Добри лидери

-     Успешни мотиватори

-     Умеят да се справят с конфликти

-     Изграждат добри взаимоотношения

-     По-ефективни и производителни

-     Умеят да се самомотивират и ангажират с целите си

 

Но как да развием емоционална интелигентност?


Развиването на емоционалната интелигентност започва от възпитанието и образованието на децата и рефлектира на работното място и по-точно, във всички човешки взаимоотношения и усилия.


От особено значение за развитието на умствените способности е емоционалната връзка на детето и майката. Също така децата, които са били заобиколени от любов, обич и грижа, показват най-добрите резултати от тестовете за оценка на интелекта.

JobSpace.bg автоматично свързва работодателите и търсещите работа, за да им помогне да се намерят и да се свържат директно, по-бързо и по-лесно от всякога! Нашите цели са да помогнем на търсещите работа да намерят работата, за която мечтаят! Да помогнем на работодателите да привличат по-бързо таланти! Да помогнем на двете страни да вземат по-добри решения въз основа на реални данни за пазара на труда!