Resume Templates / Curriculum Vitae

Types of resume templates according to the career goals you set.

6138 by Jobspace.bg Curriculum vitae
Blog Title
02.11 2021

Ако е необходимо да създадете автобиография за кандидатстване за работа, европейския стандарт на CV, далеч не е достатъчен. Конкуренцията е жестока и ако искате да имате успех при кандидатстване е необходимо да се отличите от останалите кандидати. За да се отличите, е необходимо да бъдете различни. 

Остарелите модели на автобиография, съвсем не са решение. 

JobSpace.bg ви предлага инструмент, с които да създавате различни темплейти на резюмета в зависимост от целите, сферата и позициите, за които кандидатствате и то само с едно въвеждане на информацията.  

На база на целите, които искате да постигнете JobSpace.bg идентифицира нуждата от следните видове темплейти на резюме. 


Модерно резюме

Резюме, което акцентира на натрупаният опит и кариерно израстване. Тази автобиография  е подходяща за хора с дългогодишен опит, които целят да покажат кариерно израстване, дългогодишна работа в компания с висок имидж и натрупани професионални умения. Неподходящо е обаче за хора, които често са си сменяли работата, имат периоди, в които са били без работа или имат желание да променят сферата на развитие.


IT резюме

Автобиография базирана на натрупаните умения. Подходяща за IT специалисти, където акцентът е в технологиите и уменията, които притежават.  Този темплейт може да се използва и от хора с по-малък опит и хора, които често са си сменяли работата или имат периоди, в които са били без работа , защото акцентът е върху придобитите умения, а не върху хронологията на опита. Тъй като се акцентира върху уменията, тази автобиография е подходяща и за хора, които искат да сменят своята сфера на развитие.


Креативно резюме

Автобиография подходяща за професии свързани с творчество и креативност, като графични дизайнери, уеб дизайнери, художници, журналисти и др. Креативната автобиография има за цел да отличи кандидатът пред работодателя, да е различно от стандартно наложените темплейти на автобиографии, за да добави стойност на съответния кандидат.


Инфогравско резюме

Подходящо за създаване на комбинирана автобиография, чийто акценти са върху постиженията. За професии, изискващи специфични умения и професии обвързани с постигнати резултати, в които се акцентира на цифри, графики и диаграми, като професии в областта на ИТ, продажбите, както и мениджърски позиции. Тази автобиография е подходяща както за хора без опит, така и за хора с опит на високо ниво. Хората с малко опит, могат да акцентират върху своите умения, а кандидатите за мениджърски позиции, могат да акцентират на своите успехи.


Портфолио резюме

Подходящо за хора със свободни професии, работещи на свободна практика, където главният акцент е тяхното портфолио, продукти и услуги, по които са работили или предлагат.


Видео резюме

Целта на видео резюмето е да покаже вашата личност, силните ви страни и това, което ви прави специален за позицията, от която се интересувате в удобен, съвременен формат за работодателите.

Вижте нашето ръководство с 10 съвета как да направите професионално видео резюме!


Видовете темплейти на резюмета, които Jobspace.bg използва, можете да разгледате в нашия Resume Writer.

С използването на Job Space Resume Writer, вие имате възможност да изберете темплейт на резюме фокусиран върху силните ви страни и кариерните цели, които сте си поставили.

Просто създавате вашето резюме в три лесни стъпки.

JobSpace.bg automatically matching employers and job seekers to help them find and contact each other directly, faster and easier than ever! Our Goals are to help job seekers find the job they dream! To help employers attract top talents faster! To help both sides to make better decisions based on real data for the Job Market!