Как да намерите мечтаната работа?

Три стъпки за постигане на пълно щастие на работното място.

Blog Title
22.10 2021

Щастливи ли сте на работното място? Работите ли мечтаната работа? Или просто работите, за да оцелявате? Задавали ли сте си тези толкова важни въпроси?


В нашето съвремие, все по-често се отваря темата за щастието на работното място и колко е важно, за приноса, а в последствие и за удовлетвореността от работата и живота ни, като цяло. 


Предполагам сте чували фразата „Намери своето призвание и няма да ти се наложи да работиш нито ден“. Но от какво зависи щастието на работното място?


Нека да поразсъждаваме! 


Като цяло щастието за всеки човек се изразява в различни неща и стремежи, които определят конкретни очаквания . 


За различните хора, мотиваторите за щастие на работното място са различни. За някои това са парите, за други това са взаимоотношенията с колегите, за трети е работната среда и т.н. Но ако трябва да се обобщи, с какво се свързва щастието, то се вижда, че главно е свързано с нашите емоции. Или по друг начин казано, щастието е чувство на удовлетвореност от постигане на собствените стремежи и очаквания, независимо какви са те, според собствените възгледи.


Щастието на работното място зависи от вашата удовлетвореност от приноса, който давате благодарение на своите опит, умения и таланти. Успешния начин да изразявате себе си в пълния си потенциал за постигане на вашите очаквания за принос към себе си и обществото!


Три стъпки, които трябва задължително да преминете преди да започнете да си търсите работата, която ще ви прави истински щастливи.


Имайки предвид, че обобщено щастието се изразява с постигане на някакво ваше очакване за принос, сега е време да определите, кое е вашето най-важно очакване, какъв ще бъде вашия принос?

За да работите работата, която ви прави щастливи,  трябва да имате ясна представа, какви са вашите цели за развитие в кариерата, кои са силните ви страни и какъв принос бихте искали да дадете в резултат на своята работа.

 Самоосъзнаването играе ключова роля в живота на всеки човек, защото ако познавате себе си добре, ще знаете какво ви доставя удоволствие да работите. Ако работата ви доставя удоволствие, тя няма да ви тежи, няма да я считате за работа и ще се чувствате щастливи и удовлетворени от живота си.


1. Първа стъпка


Първата стъпка при стартиране на процеса по търсене на мечтаната работа е да си отговорите на следните въпроси?

Какви са моите цели? Какво искам да постигна в близко и далечно бъдеще?

За кой работодател, бих искал/а да работя?

Какъв принос искам да дам?


2. Втора стъпка


Втората стъпка е определяне на силните ви страни. Определете вашите силни страни в кариерата, като вземете предвид свои лични качества, постижения и открития за себе си, които разкриват пълния ви потенциал. Отговорете на себе си:

В какво съм добър? 

Какво ми се отдава да върша с лекота?

Какви са моите таланти?

Какво ми доставя удоволствие да върша и изпитвам удовлетворение?


След като сте наясно с целите си и своите силни страни, идва ред на това да помислите коя професия, пряко кореспондира с вашите цели в комбинация с вашите умения и таланти.

Кой работодател предлага подобни позиции и да потърсите начин да се свържете с него.


3. Трета стъпка


Третата стъпка в процеса е да се научите да продавате таланта си пред работодателя, който сте избрали. Можете да използвате модела на Стивън Кови, презентация тип „Нужда – Възможност“. Този тип презентация представлява следното.

3.1. Идентифициране на проблем;

3.2. Предлагане на решение;

3.3. Вашия принос в цифри.

Какво означава това? Помислете какви проблеми има за решаване във вашата сфера на интереси. Какво решение на проблем можете да предложите вие на работодателя, който сте избрали? И какъв резултат ще постигнете в цифри на база вашия принос. Това е ефикасен начин да се отличите от останалите кандидати.

Сега вече можете да предприемете активни действия и да се презентирате успешно! Защото сте преминали първите три етапа на планиране на вашия кариерен път.

JobSpace.bg автоматично свързва работодателите и търсещите работа, за да им помогне да се намерят и да се свържат директно, по-бързо и по-лесно от всякога! Нашите цели са да помогнем на търсещите работа да намерят работата, за която мечтаят! Да помогнем на работодателите да привличат по-бързо таланти! Да помогнем на двете страни да вземат по-добри решения въз основа на реални данни за пазара на труда!